Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
4 czerwca 2017 r.
Ewangelia według św. Jana 7, 37 – 39

Przyjdź Duchu Święty do naszych serc, do rozumu, naszych zmysłów, do duszy, ducha i ciała. Rozpal nas swoim tchnieniem i spraw, abyśmy czerpali łaskę po łasce z czytania i medytowania nad komentarzem do przytoczonej powyżej Ewangelii.
Jezus woła nas wszystkich donośnym głosem, abyśmy czerpali od Niego wodę życia, którą jest Duch Święty. Pismo Święte nazywa Ducha Świętego rzekami życia. Każdy człowiek odczuwa różne pragnienia. Wiemy, że mogą być one ukierunkowane na Boga i Jego Miłość i Miłosierdzie, ale mogą się ujawnić także grzeszne skłonności, które są nieuporządkowane.
Każdy człowiek ma pragnienia duchowe i fizyczne. Każdy jest spragniony. Jezus mówi, że jeśli ktoś jest spragniony, powinien przyjść do Niego i pić z Jego Serca. Ludzkie pragnienia oddane Jezusowi stają się oczyszczone przez Jego Miłość.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.