Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

7 niedziela zwykła,
19 lutego 2017 r.

Ewangelia według św. Mateusza 5, 38 – 48

Duchu Święty oświeć nasz rozum i nasze serca, abyśmy czytając ten komentarz do Ewangelii, wsłuchiwali się jeszcze bardziej w Twoje słowa, które są Duchem i Życiem.
Przyjdź Duchu Święty do serc spragnionych Słowa Bożego.
W Starym Testamencie stosowano prawo odwetu, które polegało na akcie zemsty na winowajcy za wyrządzone zło. Jeśli jakaś osoba dokonała zła na drugiej osobie, wówczas powinna ponieść taką samą krzywdę, jakiej się dopuściła.
Jezus natomiast naucza Swoich uczniów, że nie należy mścić się na swoich bliźnich za doznane od nich krzywdy. Chrystus nakazuje, aby zło naprawiać dobrem. Nakłania nas do wielkiej ofiarności i poświęcenia na rzecz winowajcy.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.