Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

druga niedziela lipca,
15 niedziela zwykła,
12 lipca 2015 roku

Ewangelia według św. Marka 6, 7-13

Jezus przywołuje do siebie Dwunastu Apostołów i posyła ich na misję głoszenia Jego Ewangelii po całym świecie. Do tej najważniejszej misji Apostołowie są posłani nie pojedynczo, lecz po dwóch. Jeden Apostoł ma wspierać drugiego. Chrystus wie, że misja głoszenia Słowa Bożego nie jest łatwa i dlatego obdarza Apostołów swoją mocą. Daje im władzę nad duchami nieczystymi. Od tego momentu Jego Apostołowie i uczniowie mogą w imię Jezusa wyrzucać złe duchy z ludzi. Nigdy nie będą w stanie uczynić tego swoją własną mocą, ale zawsze mocą Jezusa, w Jego imię będą mogli posługiwać darami, którymi obdarzył ich Pan.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.