Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

Niedziela Chrztu Pańskiego,
8 stycznia 2017 r.

Ewangelia według św. Mateusza 3, 13 – 17

Jezus przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Poprzednik Jezusa wzbrania się przed udzieleniem chrztu Jezusowi. Wyznaje Mu, że to on potrzebuje tego sakramentu od Niego. Jezus tłumaczy Janowi, że tak należy postąpić, gdyż w ten sposób udoskonali On przepisy Starego Prawa. Jan Chrzciciel ustępuje Jezusowi i chrzci Jezusa.

Po tym akcie Jezus natychmiast wyszedł z wody. Warto zwrócić uwagę na słowo „natychmiast”, które podkreśla, że Jego osoba i sposób, w jaki dokonał się obrzęd chrztu, różnią się od pozostałych osób, które w trakcie chrztu wyznawały swoje grzechy. Jezus wychodzi natychmiast, ponieważ jest bez grzechu.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.