Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

IV niedziela Adwentu,
18 grudnia 2016 r.

Ewangelia według św. Mateusza 1, 18 – 24

Ewangelia czwartej niedzieli Adwentu opowiada o Maryi i Józefie, którzy oczekują narodzin Jezusa. Józef lękał się tego, aby zamieszkać wraz z Maryją, która była brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Nie rozumiał, jak to było możliwe. Józef nie pojął tej tajemniczej interwencji Boga, który napełnił Maryję tchnieniem swojego Ducha. Zanim Maryja zamieszkała razem z Józefem, najpierw doszło do ich zaślubin. Po nich Maryja staje się Matką za sprawą działania Bożego Ducha i dopiero później zamieszkuje z Józefem. Wszystko następuje w uporządkowanej kolejności. Bóg pokazuje nam jak powinna powstawać Boża rodzina. Posługuje się przy tym naszymi cnotami.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.