Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

XX niedziela zwykła,
14 sierpnia 2016 r.

Ewangelia według św. Łukasza 12, 49 – 53

Jezus przyszedł na ziemię jako prorok Boga, który obwieścił całemu światu, jak bardzo Bóg umiłował świat i ludzi. Bóg kocha każdego człowieka. Sprzeciwia się natomiast grzechowi, który rani nas i oddziela od Ojca i od ludzi.
Jezus przychodzi, aby dać ogień ludzkości. Ogień Słowa Bożego. Słowo, które czytasz w Biblii jest ogniem, który Jezus przyniósł na ziemię. Jezus pragnie, aby ten ogień zapłonął i wydał wielkie owoce w postaci licznych nawróceń do Boga. Zbawiciel mówi nam, że przyszedł, aby dać rozłam w rodzinach. Powinniśmy to dobrze zrozumieć, bo Jezusowi nie chodzi o rozłam, który spowodowany jest grzechem zdrady małżonka, zabójstwa dzieci, brakiem miłości w rodzinach. Nie o takim rozłamie mówi Jezus. Ten rozłam, o który chodzi Jezusowi polega na tym, że w rodzinie można dostrzec podział spowodowany radykalnym opowiedzeniem się za Jezusem i Ewangelią lub jego brakiem. Ojciec może być wierzący, a syn może być niewierzący. Matka może być daleko od Boga, a córka może być bardzo zaangażowania w wierze i aktywnie uczestnicząca w życiu Kościoła.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.