Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

XVIII niedziela zwykła,
31 lipca 2016 r.

Ewangelia według św. Łukasza 12, 13 – 21

Fragment z Ewangelii św. Łukasza, mówi nam o przestrodze jaką daje Jezus tym, którzy gromadzą sobie skarby na ziemi, a nie są bogaci duchowo przed Bogiem.
W nasze ludzkie życie jest wpisane posługiwanie się dobrami ziemskimi, które daje nam Bóg. Nie chce On odebrać nam całego bogactwa, ale pragnie nas nauczyć, jak właściwie mamy się nim posługiwać dla dobra naszych bliźnich. Do Jezusa przychodzi pewien człowiek, który prosi Go, aby wpłynął na jego brata, żeby podzielił się z nim spadkiem. Jezus odmawia, tłumacząc, że On nie jest posłany po to, aby stawać się sędzią w takich sprawach. W ten sposób Jezus kieruje wzrok tej osoby na dobra duchowe, próbując uzdrowić go z pokusy posiadania i chciwości.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.