Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

2 Niedziela Wielkanocna, Święto Bożego Miłosierdzia,
3 kwietnia 2016 r.

Ewangelia według św. Jana 20, 19 – 31

Duchu Święty, prosimy, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie, nasze postawy i odniesienie do Boga i do bliźnich. Aby wzmocniło w nas poczucie bycia dzieckiem Bożym i otworzyło nasze serca na światło Ewangelii.
Trwamy w okresie wielkanocnym, przeżywając wciąż na nowo tajemnicę zmartwychwstania Jezusa. W powyższym fragmencie Ewangelii możemy przeczytać i wyobrazić sobie Jezusa, który przychodzi do swoich uczniów, bliskich Jego Sercu i mówi: „Pokój wam. Nie bójcie się. Ja żyję, zmartwychwstałem”. Drzwi były zamknięte. Nie tylko one. Serca Apostołów również po śmierci Jezusa były mocno zamknięte. Jezus ponownie ukazuje się swoim Apostołom i uczniom, i posyła ich na najdalsze krańce świata.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.