Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

5 Niedziela Wielkiego Postu
13 marca 2016 r.

Ewangelia według św. Jana 8, 1 – 11

Prowadź nas Duchu Święty w rozważaniu powyższego fragmentu Ewangelii, abyśmy odnajdywali w Słowie Bożym lekarstwo na nasze zranione dusze i ciała. Prośmy Ducha Świętego, aby Słowo Boże było dla nas balsamem na ranę grzechu.

Jezus przychodzi do świątyni schodząc z Góry Oliwnej i wielkie tłumy pojawiają się wokół Niego, aby Go słuchać i czerpać siłę do podejmowania swoich zadań życiowych. Jezus, nauczając, udzielał wielu wskazówek. W pewnym momencie przyprowadzają do Niego kobietę, którą złapano na popełnianiu grzechu cudzołóstwa. Prawo nakazywało, aby kamienować takie osoby. Surowość Prawa sprawiała, że kobieta nie powinna dłużej żyć. Jezus zadał uczestnikom zdarzenia jedno, bardzo mocne i głębokie pytanie. Zapytał uczonych w Piśmie i faryzeuszy kto z nich jest bez grzechu.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.