Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Kapłani – przyjaciele Serca Jezusa

Duchu Święty, zapraszamy Cię. Prosimy, abyś rozpalał nasze serca, umysły, ciała, abyś przemawiał do nas. Aby Słowo, które usłyszeliśmy, stało się Słowem, które przemieni nasze serca. Abyśmy byli otwarci na Twoje Słowo, na Twoją obecność. Aby owocem tego Słowa była miłość do Kościoła, miłość do następcy Piotra. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy uczcili świętych Apostołów Piotra i Pawła tak, jak na to zasługują. Przyjdź, Duchu Święty, aby kolejnym owocem tego słuchania Słów Bożych była żarliwa wiara, która przenosi góry. Wiara, która nigdy nie ustanie i każdego dnia będzie przynosiła owoce.
Nasza wspólnota nazywa się Miłość i Miłosierdzie Jezusa. W centrum jej logo umieszczone jest Serce Jezusa, z którego wypływa miłość i miłosierdzie dla nas, i dla całego świata. Właśnie to logo: Serce, promienie miłości i miłosierdzia, krzyż nad sercem, a nad krzyżem Duch Święty, mówi bardzo wiele o tym, do czego Bóg powołał naszą wspólnotę, dlaczego ona powstała, jaką ma rolę w Kościele w Polsce i nie tylko. Ma głosić miłość i miłosierdzie Serca Jezusa, ponieważ w chrześcijaństwie, w wierze katolickiej to jest najważniejsze. Nasza religia, to religia Serca Jezusa. Dlatego, gdziekolwiek by się głosiło na całym świecie Serce Jezusa, ludzie to zrozumieją. Gdyby się głosiło jakieś trudne prawdy wiary, nie zawsze by to do nich dotarło. Ale jeżeli, mówiłoby się ludziom, którzy nie znają wiary o Sercu Jezusa, o tym, że Bóg ma Serce pełne miłości i miłosierdzia, wielu zrozumiałoby, o co chodzi, na czym polega nasza, katolicka wiara.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.