Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Joel – prorok apokalipsy i Ducha Bożego

Starotestamentowi prorocy odegrali istotną rolę w ukształtowaniu się i obronie izraelskiego monoteizmu, i wiary w jedynego Boga – Jahwe. W swych wystąpieniach często krytykowali życie społeczne i polityczne, niezgodne z zasadami moralnymi wywodzącymi się z religii. Byli głosem sumienia czasów, w których żyli. W biblijnym kanonie, wśród dwunastu Proroków Mniejszych, jako druga znajduje się Księga Joela. Słowa w niej zawarte podkreślają powagę i nieuchronność Bożej kary za ludzkie zło. Przesłanie głoszone przez Joela było ostrzeżeniem dla izraelitów. Jednocześnie jest to pierwszy fragment Biblii, w której autor proroctw rozwija często powracający w Piśmie Świętym motyw Dnia Pańskiego i „wylania Ducha”.
Kim był prorok Joel?
Joel, nawet jeżeli przyjmiemy Biblijne standardy, jest niezwykle enigmatycznym autorem. W przeciwieństwie do pozostałych proroków w swej księdze nie podaje żadnych informacji czy też raczej wskazówek, które pozwoliłyby na określenie czasu, w którym żył. Brak informacji nawet, co do panującego wtedy władcy (jakiegokolwiek), sprawia, że funkcjonuje hipoteza o okresie bezkrólewia za życia Joela.

tekst: Krzysztof Wolski
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.