Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Reportaż/relacja

Jezus w Radomsku: I Kongers Nowej Ewangelizaji

„Bo my, nie możemy nie głosić tego co, widziały nasze oczy”. Te właśnie słowa Hymnu I Kongresu Nowej Ewangelizacji, z zapałem śpiewane przez uczestników, najbardziej utkwiły mi w sercu. Nie mogę nie głosić tego, co widziały moje oczy. Te trzy dni w Radomsku były wyjątkowe i niepowtarzalne. To właśnie tu Jezus objawił Swoją moc, Swoją chwałę. Wielką chwałę! To właśnie tu niebo zeszło na ziemię. „Jeśli nie my, to kamienie za nas wołać będą” – tak brzmiał kolejny wers Hymnu. Czy mogę więc milczeć?

Bądźmy jedno, aby świat uwierzył

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie. Nauczał w tamtejszych synagogach głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”. (Mt 9, 35) Jezus wraz ze swoimi uczniami przybył do Radomska w dniach 19-21 września 2014 r. Uczniowie Jego to ponad 250 osób z różnych wspólnot z terenu archidiecezji częstochowskiej. Zebrani przez Ducha Świętego w JEDNO stali się radosnymi świadkami Ewangelii. „Jesteśmy sługami Nowego Przymierza, jesteśmy sługami Twojej miłości!” – wyśpiewali już na początku kongresu, z taką miłością i entuzjazmem, że nie mogłam być jedynie biernym obserwatorem, musiałam się do nich przyłączyć. Zapalili mnie swoją miłością do Jezusa, od razu!

I Kongres Nowej Ewangelizacji, zorganizowany przez Zespół do Spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej, którego przewodniczącym jest ks. Michał Krawczyk, odbył się pod hasłem: „Nowa Ewangelizacja wszystkim”. Kongres skierowany był do duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, katechetów, ruchów, stowarzyszeń, bractw, parafialnych rad duszpasterskich Archidiecezji Częstochowskiej, ale też do wszystkich mieszkańców miasta Radomska. Trzydniowy plan kongresu przepełniony był przede wszystkim modlitwą, wykładami, świadectwami i uwielbieniem Boga.

tekst: Dagmara Gałązka

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.