Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Moc Słowa Wiara Kazania

Jan Paweł II – Orędownik Miłosierdzia

Wielka łaska spotkała Kościół Boży w kanonizacji Jana Pawła II. Jego życie i posługa będą dla nas nieustannym wyzwaniem, by żyć z taką wiarą i miłością, jak on żył, i wcielać spuściznę jego nauczania w naszą codzienność. George Weigel, biograf papieża, próbuje ująć jego życie na ponad tysiącu stronach w książce „Świadek nadziei”, lecz po latach dodaje drugi pt. „Kres i początek”. A co powiedzieć o nauczaniu zawartym w czternastu encyklikach, trzynastu adhortacjach i setkach stron innych dokumentów, nie wspominając bez mała dwudziestu siedmiu lat katechez, homilii i przemówień. Próba analizy nauczania Jana Pawła II zajmuje dziś pokaźne biblioteki. On sam patrzył na swój pontyfikat przez tajemnicę miłosierdzia Bożego. Jestem przekonany, że jest to właściwy klucz do tego giganta ducha, ponieważ on cały oddał się miłosierdziu Bożemu przez ręce Maryi – Totus Tuus.

Pierwsze doświadczenie orędzia miłosierdzia siostry Faustyny to praca robotnika w fabryce Solvay podczas II wojny światowej, stamtąd, w drewniakach chodził do pobliskich Łagiewnik, aby modlić się w kaplicy, w której w 1944 r. umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły. Po wojnie, gdy „Dzienniczek” siostry Faustyny znalazł się na indeksie ksiąg zakazanych, arcybiskup Karol Wojtyła stanął w jego obronie. Polecił ks. prof. Ignacemu Różyckiemu, dogmatykowi z wydziału teologicznego, przebadanie orędzia niewykształconej siostry. Ten ocenił je pozytywnie. Starania Wojtyły umożliwiły cofnięcie decyzji św. Jana XXIII, spowodowanej błędnym tłumaczeniem zapisków, i rozszerzenie kultu miłosierdzia Bożego w naszej ojczyźnie. Trzeba zauważyć, że kult ten w tamtych czasach pielęgnowany był szczególnie w naszej diecezji u księży pallotynów w „Dolinie Miłosierdzia”, obok krakowskich Łagiewnik i diecezji tarnowskiej, która kult miłosierdzia Bożego rozpropagowała najszerzej.

tekst: ks.Szymon Klimczak

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.