Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Polecamy Pomoc duchowa

Jak rozpoznać życiowe powołanie?

Każdy człowiek ma jakieś powołanie, czyli coś w czym się odnajduje, najlepiej czuje, spełnia. Najważniejsze jest to, aby być pod Bożym spojrzeniem w swoim powołaniu. Pytać Pana Boga: „Do czego mnie powołałeś Panie?. W jakiej drodze spełnię przede wszystkim Twoją wolę, czując się kochanym, szczęśliwym, z faktu że wypełniam Twoje pragnienie, które Ty złożyłeś we mnie?”. Rozeznając swoją drogę życiową, warto postawić te pytania Jezusowi i sobie, zanim dokona się odpowiedniego wyboru.
Pierwszym powołaniem jest miłość. Człowiek został powołany przez Boga do kochania Go całym sobą, umysłem, wolą, rozumem, sercem, całą duszą. Drugim – to obdarzenie miłością ludzi. Człowiek, który wie i jest świadomy, że Bóg go kocha, pragnie się tą miłością podzielić z kimś drugim. Chce dać siebie innym. Być z kimś na wyłączność, a więc odkrywa się tutaj powołanie do miłości małżeńskiej, rodzicielskiej. W psalmie czytamy, że Pan przenika nas i zna. Wie o nas wszystko. Żaden człowiek nie jest przypadkiem na tej ziemi. Każdego z nas Pan Bóg traktuje indywidualnie. Otrzymaliśmy od Boga talenty, uzdolnienia, dary – wedle możliwości. On przenika nasze życie, naszą codzienność. Ma dla każdego z nas zadanie do wypełnienia. Wypełnianie powołania miłości do Boga i drugiego człowieka to największy sens naszego życia.

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.