Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Istota Wielkanocy

Świętowanie Wielkanocy w gruncie rzeczy nie jest uczczeniem czegoś wspaniałego i cudownego, co dokonało się 2 tysiące lat temu, ale czegoś aktualnego. Cóż może być bardziej aktualne niż życie? I czy na co dzień będąc chrześcijanami, złączonymi na mocy chrztu świętego z Jezusem, dokonując wyborów i czyniąc dobro, nie przechodzimy od śmierci do życia? W zrozumieniu tego, co się dokonało i co to oznacza, pomagają nam symbole.

W ubiegłorocznym orędziu wielkanocnym Papież Franciszek przypomniał, że ostatnim słowem nie jest śmierć, ale Zmartwychwstanie. Mądrość ta zapisana została w obrzędowości i zwyczajach wielkanocnych. Jeżeli spojrzymy z szerokiej perspektywy na Europę, to mimo różnic w poszczególnych jej rejonach dostrzeżemy, że zwyczaje te mają podobną genezę. Wielkanoc jest świętem odrodzenia, celebrujemy je w momencie, kiedy przyroda po zimie na nowo budzi się do życia. Dlatego obrzędowość ludowa kładzie szczególny nacisk na wyeksponowanie Zmartwychwstania.
Samo określenie „Wielkanoc” sugeruje jeden konkretny moment. Bez wątpienia w Kościele katolickim Wielka Niedziela jest najważniejszym dniem w liturgii. Jednak, często Wielkanoc „rozciąga” się na cały, uroczysty czas poprzedzający Zmartwychwstanie Pańskie, w trakcie którego katolicy wspominają wydarzenia stanowiące o istocie wiary.

tekst: Krzysztof Wolski

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.