Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa Ludzie Wspólnoty

Iść drogą prawdy i życia

„«Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie» – mówi Pan” (J 14, 6).
„«W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział» – mówi Pan” (J 14, 2).
Uzdrowienie mojej osoby zaczęło się od Maryi. Maryja powiedziała Bogu „tak” i poczęła z Ducha Świętego. Słowo wcielone zamieszkało wśród nas, tym Słowem jest Jezus Chrystus. Jezus, który narodził się dla nas, dla mnie. To Jezus, przez miłość Boga Ojca i przez miłość Maryi, przyniósł światu odkupienie. To w Nim jest nasza nadzieja, nasze wyzwolenie, moje wyzwolenie, moje uwolnienie i uzdrowienie.
W październiku 2009 roku, trafiłam do Pustelni Zesłania Ducha Świętego w Czatachowie i od tamtej pory zaczęła się w moim życiu odnowa duchowa. Wcześniej byłam jak paralityk, który nie widzi, nie czuje i nie wierzy w istnienie Miłości. To, że Duch Święty zaczął działać w moim wnętrzu zawdzięczam Maryi, Matce Bożej, naszej Matce, to Ona prowadzi mnie drogą do Jezusa.
W 2012 roku wstąpiłam do Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, moje życie nabrało nowej nadziei i wiary, że Jezus żyje.

Grażyna

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.