Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Idź do Mojego Światła

W Ewangelii, którą dzisiaj usłyszeliśmy, Jezus czyni wielki znak. Najpierw uwolnił człowieka, uzdrowił od grzechów jego duszę, od paraliżu – ona stała się duchowo zdrowa, czysta, święta, pełna łaski Bożej, pełna światłości, uwolniona od działania złego, od ciemności. A potem jego ciało zostało uzdrowione. Podniósł go Jezus słowem – „Wstań!”. I ten człowiek wstał. Słowo Jezusa ma moc, jeżeli Jezus mówi: „Wstań”, to ten człowiek musi wstać, bo taka jest potęga Boga, Jego słów: „Wstań, weź swoje łoże, czyli to na czym leżałeś, weź to na znak tego, że byłeś grzesznikiem, że leżałeś na tej macie grzechowej, chorobowej – bo to była mata, która symbolizowała jego bezwład grzechowy – weź to łoże i świadcz o tym, że kiedyś byłeś paralitykiem i że Ja ciebie uzdrowiłem w mocy miłości Ojca, że Ja cię uratowałem”.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.