Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Felieton Refleksje

Horoskopy

W grudniu boję się wchodzić do saloników prasowych. Miejsca te, które zazwyczaj są dla mnie źródłem olbrzymiej radości i w których czuję się jak dziecko w sklepie pełnym zabawek, w tym miesiącu zniechęcają mnie do siebie już swoimi witrynami. Wszystko za sprawą horoskopów, wróżb i przepowiedni na kolejny rok. Straszą one z większości kolorowych magazynów i gazet.

Przede wszystkim jasno trzeba powiedzieć – wiara w horoskopy, wróżby i przepowiednie jest grzechem. Pierwsze przykazanie zakazuje oddawania czci fałszywym bogom. W dzisiejszych czasach fałszywymi i zniewalającymi bogami są już nie figury złotych cielców, ale władza, sukces, sława, pieniądze. Czym jest wiara w horoskopy i wróżby, jak nie sposobem dążenia do tych fałszywych bogów?

Sięganie po horoskopy, wróżby i przepowiednie, nawet jeżeli w nie nie wierzymy i robimy to dla zabawy, też jest grzechem. W Katechizmie Kościoła Katolickiego w artykule 2116 jasno jest napisane:
„Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (Por. Pwt 18,10; Jr 29, 8).

tekst: Krzysztof

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.