Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Polecamy Pomoc duchowa

Hejt

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 10 – 12 ).

Wiele jest fragmentów w całym Piśmie Świętym na temat prześladowań. Prześladowali od początku Jezusa, potem Apostołów, proroków wcześniej patriarchów i do dzisiaj Kościół jest zanurzony w prześladowaniach. Pokazują nam to Dzieje Apostolskie w rozdziale 4. „(…) Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi” (Dz 4, 25 – 26).
Jezus pragnął nam przekazać, że pójście za Nim, będzie się wiązać z tym, czego On sam doświadczył. Czyli prześladowania. Jest to niejako wpisane w drogę, jeżeli zdecydujemy się poważnie podążać za Jezusem. Ze względu „na Mnie” – mówił Jezus w Ewangelii Mateusza 10, 34 – 36 – dojdzie do podziałów w rodzinie. Przez to że idziemy za Jezusem, że On jest Kimś ważnym i na pierwszym miejscu w naszym życiu, doświadczymy sprzeciwu od najbliższych, ale nie tylko od nich.

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.