Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wiara

Gdy Ojciec Pio jest blisko

Rozmowa z o. Zbigniewem Janem Bańkowskim, kustoszem Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce i przełożonym Instytutu Zakonnego Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce

Ojciec Pio święty Stygmatyk, mistyk, lekarz dusz, pokorny zakonnik, kim jest dla Ojca?
o. Zbigniew Jan Bańkowski: Dla mnie, myślę także dla wielu innych osób, Ojciec Pio jest prawdziwym ojcem, takim który jest zawsze blisko, który widzi nasze potrzeby, jest obecny w trudnościach. Jest tym, który chce pomóc w wymiarze przede wszystkim duchowym. Jego życie bardzo wyraźnie ukazywało prymat Boga, miłość Boga i bliźniego. Myślę, że tutaj, na Przeprośnej Górce, to się tak wyjątkowo odbiera, bo to sanktuarium jest mu poświęcone. Da się zauważyć, że osoby, które tutaj przychodzą, też doświadczają bliskości oraz wstawiennictwa tego świętego mistyka. Dla nas, Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego, bo tak się nazywa zgromadzenie zakonne, które powstało opierając się na duchowości tego św. kapucyna, dla nas Ojciec Pio jest ojcem duchowym, wzorem do naśladowania, ale przede wszystkim wzorem w życiu kapłańskim, dlatego że w jego duchowości widać było wymiar modlitwy, umartwienia, ale także zadośćuczynienia za tych wszystkich, którzy do niego przychodzili, prosili o wstawiennictwo, o modlitwę. Ojciec Pio nie tylko się za nich modlił, ale też i ofiarował. Jan Paweł II kiedy 2 maja 1999 roku wynosił do chwały ołtarzy tego świętego kapucyna, ukazał go, jako wzór kapłana, czyli tym samym wartość ofiary, modlitwy, wynagrodzenia w życiu duchowym, szczególnie w życiu kapłańskim.

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”