Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Moc Słowa Kazania

Ewangelia Miłosierdzia

Duchu Święty, pragniemy, abyś w czasie głoszonego słowa przychodził dzisiaj do nas. Ty, Który jesteś Światłością naszych serc i umysłów, oświeć nasze serca i umysły. Oświeć nas, abyśmy rozumieli Pismo Święte, abyśmy żyli według Ewangelii naszego Pana Jezusa, według Ewangelii Miłosierdzia.

Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy z radością wypełniali każde Słowo naszego Pana, abyśmy stawali się duchową Ewangelią Jezusa, żywym obrazem Jego Miłosierdzia pośród tego świata. Przyjdź, Duchu Święty, teraz, zstąp na nas, wypełnij nas po brzegi. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy płonęli wiarą jako ci, którzy należą do Jezusa. Niech Słowo Boże umocni naszą wiarę i przyczyni się do tego, żeby ona w nas płonęła jeszcze bardziej. Przyjdź przez Serce Maryi i Matki wiary, Matki życia, Matki Słowa Bożego. Przyjdź.

Jezus jest prawdziwym Mistrzem i Nauczycielem. Mistrz i nauczyciel może wymagać od swoich uczniów tego, co uważa, że są w stanie wypełnić. Prawdziwy nauczyciel uczy swoich uczniów przełamywać swoje schematy, przeskakiwać swoje słabości, żyć, coraz bardziej rozwijając się. Uczeń to ten, który rozwija się, który wzrasta, nie stoi w miejscu. Zadaniem nauczyciela, mistrza jest właśnie tę poprzeczkę dla ucznia coraz bardziej przesuwać do góry. Takim Nauczycielem jest Jezus, Który wie, że my, którzy jesteśmy także dzisiaj, w tym miejscu, chcemy być Jego uczniami, chcemy wzrastać.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.