Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Duch Święty nas stale wzmacnia,czyli VII Forum Charyzmatyczne w Częstochowie

Każde spotkanie modlitewne nas ubogaca. Jednym daje siłę do dalszego życia i zmagania się z codziennością. W innych odnawia wiarę, pielęgnuje miłość, przywraca właściwą hierarchię wartości. Czasami wysłuchana jedna konferencja, jedno zdanie, czy nawet słowo, może zupełnie odmienić nasz stosunek do siebie samego, świata wokół, a przede wszystkim stworzyć głębsza relację z Bogiem. Każdego roku, w październiku, jest ku temu okazja. Wtedy na Jasnej Górze odbywa się forum charyzmatyczne Odnowy w Duchu Świętym. O przebiegu VII forum charyzmatycznego rozmawiam z Dorotą Drążkiewicz świeckim współpracownikiem Księdza Koordynatora Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Częstochowskiej.
Tematem przewodnim VII forum było: „Jeden Bóg”. Na co organizatorzy chcieli zwrócić uwagę?
To Słowo z Pisma Świętego z Listu do Efezjan 4, 5-6 staje się dla nas Słowem przewodnim na kolejne dwa lata, to znaczy, że w następnym forum przybliżony zostanie temat: „Jedna wiara” i w kolejnym roku omówiony będzie: „Jeden chrzest”. Słowo to przygotowuje nas, Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Częstochowskiej, do Jubileuszu 40-lecia, które przypada na 2021 rok.

rozmawiała: Dagmara Gałązka
Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.