Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Duch Święty jako pierwszy Kierwonik Duchowy

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy (…). J 14, 26

Pierwszym naszym kierownikiem duchowym jest Duch Święty – Duch Miłości, Pokoju i Dobra. To On mówi do naszych serc, daje natchnienia, prowadzi i oświeca nasz rozum, naszą drogę życiową. To On, o ile z Nim współpracujemy, kształtuje nasze sumienie, aby było prawe i wybierało dobro. Mamy tylko zaufać Duchowi Świętemu działającemu w naszym sercu czy to przez Słowo Boże, czy poprzez wewnętrzne poruszenie serca i umysłu, czy też przez okoliczności życiowe. To On przez różne Boże osoby, które będzie stawiał na naszej drodze, będzie potwierdzał, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Na pewno najważniejszą rzeczą w postępowaniu jest to, abyśmy podążali według Bożych przykazań. To głos samego Boga, który rozbrzmiewa w naszym sercu i poucza nas o dobru, które mamy czynić i o złu, którego mamy unikać.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.