Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Duch Pocieszyciel

Duchu Święty, Duchu proroctwa i proroków, Duchu Miłości, Który jesteś rozlany w naszych sercach, Duchu wiary, błogosławieństwa i Duchu życia… Ty Który jesteś Wodą Życia, pragniemy Ciebie. Chcemy, abyś przyszedł do nas, zstąpił, bez Ciebie jesteśmy jak wyschłe kości z Księgi Proroka Ezechiela. Chcemy być napełnieni Tobą. Ożywiaj nas. Duchu Święty, przyjdź! Namaszczaj nasze serca, dusze, ciała, umysły.
Przyjdź, Duchu Święty przez Maryję, przez Tę, Która była i jest nadal pełna Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty i módl się w nas. Ty znasz nasze zamiary i zamiary Ojca Niebieskiego. Przyjdź, bo bez Ciebie obrócimy się w proch. Przyjdź i napełnij nas mocą, wskrzeszaj, okryj nas skrzydłami Swoimi. Przyjdź, Duchu Święty z darami, przyjdź jeszcze raz, niech nasze serca płoną miłością.
Spotykamy się dziś ku czci Ducha Świętego, bo wolą Ojca i Syna jest, żebyśmy wielbili Ducha Świętego, czcili, błogosławili, byli tymi, którzy wzywają i pragną Go. Żyją w Duchu Świętym, oddają Mu się na wieki, na zawsze i chcą być świętymi jak święta Miriam Arabka. Dlatego Duch Święty do nas dzisiaj przychodzi, bo pragnie, abyśmy byli świętymi. Duch Święty ogrania, napełnia, pragnie, żebyśmy żyli w Jezusie Chrystusie, żebyśmy nie byli „umarli”. Grzechy czynią nas martwymi, ale Duch Święty ożywia łaską Jezusa i ogniem miłości Ojca. Duch Święty działa pośród nas. Niech twoje serce wielbi Jezusa. Cicho módl się, adorując Ducha Świętego.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.