Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Dobry Bóg jest przy mnie

Po ogień Jezusa ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Część dziewiąta

Przed nami lektura ostatniej części cyklu „Święta od Ognia”. W moim zamyśle, miała to być nowenna, poprzez którą zbliżymy się do Jezusa idąc śladem Małej Świętej z Lisieux. Rozważając dziewiąty temat, jestem nadal na początku drogi. Stoję wciąż przed nieodkrytym lądem, przed tajemnicą ducha Teresy, przed głębią jej relacji z Bogiem. Ona sama przyznaje, że czuje niezdolność do oddania ziemskimi słowami tajemnic Nieba. „Pisząc stronę po stronie – czytamy w Dziejach duszy – widzę, że nawet nie zaczęłam jeszcze… Roztaczają się przede mną niezmierzone horyzonty, nieskończoność mieni się tak wielkim bogactwem odcieni, że dopiero wtedy, gdy przeminie noc tego życia, znajdę na palecie Niebieskiego Malarza barwy zdolne odtworzyć te cuda, które odsłania przed oczyma mej duszy”.
Nie potrafimy zgłębić samych siebie, jak więc możemy poznać innych? Jak zrozumieć spotkanie człowieka z Bogiem? Powołanie i uprzywilejowanie Teresy, jak sama pisze, jest zanurzeniem w miłosierdziu Boga. Tylko Bóg przenika i zna nas doskonale (por. Ps 139). Nasze poznanie zawsze skazane jest na ograniczenia, na subiektywizm. Proponuję, by dziewiąta część spotkania ze Świętą była – jedynie i aż – wpatrywaniem, pozostaniem pod wpływem tej miłości, która łączyła Teresę z Bogiem.

tekst: s. Bożena od Jezusa Zmartwychwstałego
Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.