Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Do Serca Ojca

Duchu Święty, który zstępujesz na nas z Serca Jezusa i z Jego Ran, prosimy, abyś pomógł nam wzrastać w szkole Serca Jezusa. Bóg jest cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Jest Źródłem życia i świętości. Przyjdź, Duchu Święty, przez Maryję, Matkę świętości, światłości. Przyjdź, przez świętą Małgorzatę, która uczyła się w szkole Jezusa, Jego Serca, dlatego jest mistrzynią życia duchowego.
Dzisiejsze Słowo Boże, składa się z kilku części, tak jak zawsze w okresie zwykłym. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia opowiada o wydarzeniu, które miało miejsce w życiu narodu żydowskiego, rozwijającego się przez pewien czas w Egipcie. Naród ten był przez niektórych faraonów gnębiony i właściwie stopniowo wyniszczany. Zabijano małych chłopców zaraz po narodzeniu. Jednak Bóg obiecał, że ten naród wybawi, że okaże mu miłosierdzie. Po wielu próbach, plagach, w nocy wyprowadza go, właściwie siłą wypędza z Egiptu. Ta noc była wyjątkowa, kiedy wychodził naród żydowski. Była to noc poświęcona Panu. Miano spożyć pieczonego baranka, także chleb, który się nie zakwasił. Trzeba było wyjść w pośpiechu. Kilkaset tysięcy ludzi. To czytanie mówi o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. My do tego wydarzenia przyzwyczailiśmy się, ale wtedy to było coś niezwykłego.
Kiedy w dzieciństwie uczyliśmy się podstawowych Prawd Wiary i Katechizmu, przed wyznaniem poszczególnych Przykazań na początku wymawialiśmy słowa: „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. I możemy dzisiaj pytać: „Po co ten fragment, przecież nie ma żadnej niewoli, nie jesteśmy Izraelitami, Pan Bóg przecież nas nie wyprowadza z Egiptu, po co więc przytaczać te słowa, nie wystarczy Dekalog?”. Ale Kościół – z woli Pana Boga – ten werset umieszcza przed Dekalogiem, żeby przypomnieć, że ciągle jesteśmy wyprowadzani z Egiptu, tym razem duchowego. Że za każdym razem, kiedy odbywa się chrzest, za każdym razem, kiedy człowiek się szczerze i pokornie spowiada, jest wyprowadzany z duchowego Egiptu, jest uwalniany z mocy zła, grzechu, śmierci, szatana i piekła. Ten werset, te słowa „z domu niewoli, z ziemi egipskiej” – mają wymiar duchowy.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.