Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Dla Jezusa z Jezusem o Jezusie czyli rok „Ognia Jezusa”

Współpraca z „Ogniem Jezusa” jest dla mnie łaską i darem Bożym. Darem pisanym przez Słowo. Jest żywym dotknięciem Bożej obecności przez Ducha Świętego oraz poznaniem drugiego człowieka. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje dzieło i za wszystkich, których powołałeś do tej służby. Bądź zawsze z nami i prowadź nas.

Agnieszka

W mojej pracy i powołaniu staram się odkrywać to, czego chce ode mnie Pan Bóg. To On mnie stworzył i ma plan dla mojego życia. Postawił mnie na tej drodze, którą idę. On czuwa nad każdym moim krokiem i tylko życie w zjednoczeniu z Jezusem, każda chwila, praca, którą się wykonuje, modlitwa, stają się piękne i pełne.
Człowiek sam z siebie jest niczym, to łaska Boża nas przemienia, obdarowuje wieloma darami po to, żeby dzielić sie nimi z bliźnim. Pragnę, aby moim pokarmem było pełnienie woli Bożej, żeby Jego plany były moimi.
Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją, Miłość, WIELBIĘ CIĘ I BARDZO KOCHAM.

Krysia

Służyć Jezusowi, być dla Niego – nie ma nic ponad to.
Czego mnie nauczył? UFNOŚCI. Co ofiarował? Miłość. Bezgraniczną. I mówi mi każdego dnia: „Weź tę Miłość w swoje ręce, zanieś innym ją i powiedz o tym, że to Jezus Panem jest!” On jest najdelikatniejszym Ojcem na świecie. Jest Najwierniejszym Przyjacielem. Jest jedynym Oblubieńcem mojej duszy. To mój Bóg. Zbawiciel. Kocham GO!
Tak minął rok. Rok dla Jezusa. I z Nim.

Dagmara

Czytaj więcej w pażdziernikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.