Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Dar rozeznania, wiedzy i mądrości

Serafino Falvo zebrał i opisał te trzy dary we wspólnym rozdziale zatytułowanym „Charyzmat poznania”. Nie oznacza to, że muszą one zaistnieć wszystkie naraz i że tworzą składową jednego „supercharyzmatu”. Po prostu każdy z tych darów wiąże się z poznaniem, jest swoistym darem intelektualnym. Są też niezwykle pomocne w niesieniu posługi uwalniania i uzdrawiania.

Mając powyższe na uwadze właściwym jest omawianie ich wspólnie.

Wśród charyzmatów wymienianych przez św. Pawła znalazł się również dar rozpoznawania duchów (1 Kor 12, 10). Można śmiało stwierdzić, że jest on prawdopodobnie najważniejszym z darów, ponieważ pozwala odróżnić, czy też raczej zobaczyć, co pochodzi od Ducha Świętego, a co jest sprawką złych duchów. Serafino Falvo nazywa go wręcz strażnikiem autentyczności innych charyzmatów. W związku z tym właściwe zweryfikowanie pochodzenia daru rozeznania (rozpoznawania duchów) jest w tym momencie kluczowe.

tekst: Krzysztof Wolski

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.