Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Dar proroctwa

„Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga”. (1 J 4, 1)

Dar proroctwa jest jednym z wielu charyzmatów służących do budowania wspólnoty Kościoła. Proroctwo ma na celu wewnętrzne podbudowanie człowieka, pokrzepienie jego serca i pocieszenie. Światło prorocze nigdy nie wywołuje niepokoju, nie zasiewa strachu w duszy czy też zamętu i chaosu. Kiedy tak się dzieje, mamy wówczas do czynienia ze światłem fałszywym. Proroctwo od Boga zawsze rodzi pokój wewnętrzy. Jest jasne i przejrzyste, bez dwuznaczności i skomplikowanych w odbiorze słów, które zaciemniają zrozumienie i prowadzą do dezorientacji. Kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy jest Miłość, to w Bogu wszystko staje się jasne.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.