Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiersze

Czy pozwolisz mi Mamo

Czy pozwolisz mi Mamo
przytulić się do Twego Serca
bym poczuła się jak dawniej
zanim odeszłam…
Czy pozwolisz mi Mamo
popatrzeć w Twoją twarz
zatroskaną o moje dziś
o moje jutro…
Czy pozwolisz mi Mamo
powiedzieć Ci to jedno
słowo…
Dziecko moje
nie mów nic
już wszystko wiem…

Małgorzata Liwoch