Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Coś w rodzaju rozprawy o miłości bliźniego

Po ogień Jezusa ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Część piąta

Miesiąc temu spotkaliśmy się ze św. Teresą w jej słowie zapisanym w Dziejach duszy, dotyczącym odkrycia przez Świętą tzw. „małej drogi”. Nasza Matka Kościół, przez ogłoszenie św. Teresy najmłodszym Doktorem Kościoła, „doktoryzował” też drogę, którą ona tak skutecznie szła przez życie i doszła nią do życia wiecznego. Czy wiemy już choć trochę, na czym polega fenomen „małej drogi”? Mówiąc najbardziej ogólnie – Teresa uczy nas postawy całkowitego zaufania Bogu, zdania się na Niego we wszystkich sprawach, dawania Mu pierwszeństwa, poddania się całkowicie Jego panowaniu, poszukiwania i pełnienia woli Boga objawionej w Jezusie Chrystusie i głoszonej przez Niego Ewangelii. To zaufanie jest tak dalekie, że Teresa daje się ponieść Bogu z zamkniętymi oczami, czyli przyjmuje wszystko, jak podane ręką Boga. On odpowiada na takie zaufanie i rzeczywiście działa, i sprawia to, czego ona ludzkimi siłami by nigdy nie dokonała.

tekst: s. Bożena od Jezusa Zmartwychwstałego
Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.