Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Maryjny Ogród

Cnota czystości

Pismo Święte mówi w Ewangelii według świętego Jana (J 15, 3-4): „Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was”. Jesteśmy czyści, stajemy się tacy dzięki Słowu… Maryja w czasie Zwiastowania przyjmuje do serca swego Słowo, które od początku było u Boga, bo Bogiem było Słowo. To właśnie przez Słowo, którym jest Jezus zrodzony przez Maryję i za Jej przyczyną stajemy się czyści. To Ona, Maryja, uprasza nam czystość u swojego Syna. Ona, Matka, bardzo pragnie, by Jej dzieci były czyste, by Jej dzieci stawały się blaskiem potęgi i mocy Boga. Dzieje się tak, gdy w kościele na początku Mszy świętej żałujemy za grzechy, mówiąc: „Bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem…”. Tę przestrzeń oddajemy Bogu przez wstawiennictwo Maryi, by została oczyszczona. Myśli nasze oddane Bogu i karmione Słowem Bożym ulegają przekształceniu. Możemy je nazwać nowym kształtem, nowym widzeniem rzeczywistości. Gdy myśli często będziemy zanurzać w Sercu Jezusa i Maryi (odmawiając np. litanie, uczestnicząc w częstej Adoracji, Eucharystii), w Morzu Miłosierdzia – modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia, to efektem tej Bożej „kąpieli” będzie dla każdego z nas nowe życie, nowe, bo w Duchu Świętym. Myśli Boże prowadzą ku Miłości i Miłowaniu, widzeniu dobra, a odrzucaniu zła. Nabierają one większej wartości, a tym samym nasze życie nabiera nowego wymiaru i innej przestrzeni.

tekst: Dorota Drążkiewicz
Świecki Współpracownik ks. Koordynatora Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.