Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Chrzest Jezusa-Miłości

W czasach starożytnych wiele narodów stosowało chrzest wodą. Był to rytuał, który polegał na tym, żeby wejść do jeziora, do wody, która płynie i zanurzyć się, obmyć. Miało to charakter oczyszczający, miało za zadanie uwolnić się od jakichś win moralnych, ale takie obmycie nie uwalniało tych ludzi od grzechów. Takie obmycie nie pomagało im się do Boga zbliżyć, bo oni Boga nie znali. Oni znali tylko swoich bogów i ich czcili, dlatego wykonywali te gesty obmycia, żeby przygotować się na spotkanie ze swoim bożkiem a nie Bogiem. (…)
U Izraelitów natomiast chrzest wodą był wykonywany przez proroków. Miało to charakter pokutny. Prorocy, obmywając ludzi wodą, wzywali ich do nawrócenia i mówili o tym, że tak jak obmywa się ciało z brudu ziemskiego, tak należy obmyć się z brudu grzechowego przed Bogiem. Ale również i ten rytuał nie uwalniał Izraelitów od grzechów, choć na pewno Bogu się podobał i wiara tych ludzi dzięki temu rytuałowi mogła wzrosnąć, mogła się rozwinąć.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.