Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Moc Słowa Kazania

Chrystus Ukrzyżowany

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. To jest fragment dzisiejszego psalmu. Oczy Pana pełne miłości, łagodności. Oczy Pana, które są zwrócone na tych, którzy szczególnie czczą Mękę Jego Syna Jezusa, na tych, którzy oczekują na Jego łaskę, na Jego zmiłowanie. Bóg – Ojciec od chwili śmierci Swojego Umiłowanego Syna Jezusa, nie patrzy inaczej na ziemię jak poprzez Rany Swojego Syna. Jezus Chrystus obiecał, że na końcu czasów – a jest to napisane i w Piśmie Świętym, w innych miejscach, nie tylko w Ewangelii, także katechizm to potwierdza – przyjdzie, ale przed tym Jego przyjściem będzie wielki znak krzyża na niebie jako znak pokonania wszelkiej mocy złej, złego ducha i zmiażdżenia jego władzy. Krzyż jako znak zwycięstwa, odkupienia. To będzie znak, który będzie towarzyszył Jego przyjściu i przed Jego przyjściem będzie widoczny dla wszystkich.

Jezus Chrystus Ukrzyżowany jest Chwałą swoich uczniów, odkupionych owiec. Pan Jezus, kiedy przyjdzie na końcu czasów, postawi swoich umiłowanych po Swojej prawej stronie jako wierne owce, które może kiedyś były niewiernymi, ale wyrzekły się zła i zwróciły się w stronę Jezusa, Który przemienił ich w owce, czyli w Swoich wiernych, umiłowanych synów i córki.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”