Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Chrystus Królem

„Jezus jest Królem ludzkich serc, Tym, który pragnie panować w ludzkich sercach. Jest Królem, który pragnie odkupić dusze, żeby ludzie mogli wejść do Królestwa niebieskiego. (…)

Nie chodzi o to, żeby Chrystusa ustanowić politycznie: „Jezus Król Polski”. To nie chodzi o politykę, ale o nasze dusze. O to, żeby Jego Królestwo, kiedy powiemy: „Jesteś moim Królem, moim Panem”, weszło do naszych serc, do naszych dusz. Jeżeli należymy do Chrystusa Króla, będzie się objawiało Jego Królestwo duchowe, On będzie Królował poprzez naszą pracę, postępowanie. (…)

CHRYSTUS KRÓLEM! Niech to wezwanie będzie wyryte w naszych sercach i na naszych ustach. Wieczność to wielbienie Króla i będziemy często w Niebie mówić: CHRYSTUS KRÓLEM! CHRYSTUS KRÓLEM, NASZYM KRÓLEM NA WIEKI!”.

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.