Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ

Charyzmat uzdrawiania

Jednym z dziewięciu charyzmatów, które wymienia św. Paweł jest łaska uzdrawiania w Duchu. W tekście pierwszego Listu do Koryntian umiejscowiona została pomiędzy darem wiary a darem czynienia cudów. Niewątpliwie łaska uzdrawiania pozostaje z nimi w silnej korelacji, więc jej miejsce na Pawłowej liście nie jest przypadkowe.

Współczesny świat z uzdrawiania zrobił „show” i dochodowy biznes. Zawód uzdrawiacza został niejako usankcjonowany, chociaż przeróżne gabinety, nazwijmy je „leczenia pozamedycznego”, często działają poza granicami prawa. Najdziwniejsze, że dzieje się to mimo że ludzkość uważa siebie za racjonalną i generalnie zaprzecza możliwości leczenia, czy uzdrawiania poza ramami konwencjonalnej medycyny, mającej swe korzenie jeszcze w czasach Hipokratesa.
Dlaczego ludziom tak ciężko przychodzi wiara? Silna wiara w to, co czyni Bóg? W to jakie łaski zsyła? Jakie czyni cuda? W przypadku choroby niemal wszyscy zwracają się do Boga: jedni z pretensjami i wyrzutami, inni z rezygnacją jakby przyjmowali próbę zsyłaną na nich przez Boga. Tylko nieliczni zwracają się z głęboką wiarą, modlitwą i prośbą o uzdrowienie.

tekst: Krzysztof Wolski

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.