Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Charyzmat proroctwa

„W dniach ostatecznych wyleję mojego Ducha na każde stworzenie. I będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Młodzieńcy wasi będą mieć widzenia, a starcy – sny. Także na moje sługi i na moje służebnice w tych dniach wyleję mojego Ducha i będą prorokować” (Dz 2,16-18).

Tak święty Piotr odczytuje doświadczenie Pięćdziesiątnicy, a przywołując słowa proroka Joela, wskazuje na prorocki charakter objawienia się Kościoła. Istotnie, pośród wielu darów Ducha, charyzmat proroctwa zajmuje szczególne miejsce. Ma zachęcać do zaufania Bogu, przypominać o Jego miłości, nieść pokrzepienie w konkretnych sytuacjach życia człowieka. Serafino Falvo nazywa proroctwo „specjalną wiadomością z nieba, (…) głosem samego Jezusa, Który chce mówić do nas (…), chce nas zapewnić, że wciąż jest żywy i obecny pośród nas, że troszczy się o każdego i nie są Mu obce nasze osobiste problemy”.

tekst: Katarzyna Kroczek

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”