Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Błogosławiona Karolina Kózkówna

W naszym życiu wielkie znaczenie mają nasi święci patronowie. Kiedyś słyszałam, że święci sami nas wybierają, chcąc z łaski Bożej prowadzić, chronić i wstawiać się do Boga za nami. Święci, to osoby, które przez swoje życie zasłużyli na ten tytuł.2 sierpnia 2019 roku odbywały się w Olsztynie koło Częstochowy rekolekcje,…

Prorok Daniel

INFORMACJE BIOGRAFICZNEImię Daniel oznacza „Bóg jest moim sędzią”. O samym Danielu wiemy, że pochodził z zacnego rodu żydowskiego, a także był jednym z uprowadzonych do niewoli. Mimo sprzecznych z wiarą Daniela poglądów religijnych, zajmował ważne miejsce na dworach perskich. Jednak dochował wierności Jedynemu Bogu. Należy do grona czterech wielkich…

Zapiski z Północy, czyli historia Angeli

Angela ma 44 lata. Ma piękne, ogromne, brązowe oczy i kręcone włosy – cechy, tak dalekie od inuickich, ale oprócz eskimoskiej krwi w jej żyłach płynie krew afrykańska. Przyjechała do Whale Cove, by pomóc młodszemu bratu w opiece nad dziećmi. Oprócz niego ma jeszcze dziesięcioro rodzeństwa. Życie Angeli nigdy…

Święty Szarbel drogą miłości do Jezusa

„Przez świętego Szarbela Bóg chce szczególnie działać w tych trudnych, mrocznych, wręcz przerażających pod względem duchowym i moralnym, czasach. Nasza wiara będzie wystawiana coraz częściej na próbę. Niewielu będzie wiernych, ale ci, którzy będą wierzyć, będą podobni do świętego Szarbela.Święty Szarbelu, módl się za nami gorąco, za Kościołem na całym świecie….

Matka Boża Pompejańska

W każdym miejscu, gdzie się Maryja objawiła albo dała natchnienie do jakiegoś Bożego dzieła, wybierała swoje dziecko, aby przez nie działać, przynosić ratunek i objawić Słowa Boga. Tak było w Pompejach na przełomie XIX i XX stulecia. Bartolo Longo (1841-1926) ówczesny adwokat zajmujący się spirytyzmem i okultyzmem, został przez Maryję wybrany do dzieła…

Prorok Ezechiel

Czy łatwo jest usłyszeć głos Boży? To pytanie nie należy do najprostszych. Kilkakrotne usłyszałam z ust kapłanów takie zdanie: „NajgłośniejBóg mówi w ciszy”. Budzi się więc refleksja: jak współczesny człowiek może przebywać w ciszy? Jeszcze niedawno ulice, sklepy, miejsca publiczne, wypełnione były hałasem, gwarem. I nagle zapadła w tych miejscach…

Zapiski z Północy, czyli krótki rys o Dianie i Deannie

Pięć lat temu poznałam dwie dziewczyny. Dwie bliźniaczki, które pod żadnym względem nie wyglądają jak bliźniaczki. Pamiętam, jak bardzo były niepocieszone faktem, że przyjeżdżam i będę mieszkać na misji. Podeszły do mnie z dużym dystansem. Bały się, były nieufne. Ale szybko udało mi się zdobyć ich serca, bo…

Święty Szarbel przykład pobożności

„Trzeba, żeby ludzie Kościoła i wy, jako wierni – jesteście ważną częścią Kościoła, nie jakimś dodatkiem, tłem, jesteście bardzo ważni w Kościele – byli aktywni. Kościół potrzebuje gorliwych ludzi, do których wy pragniecie się zaliczać, jesteście tutaj, bo chcecie być gorący, nie letni, nie oziębli. Moglibyście ten dzień…

Archanioł Rafał

To Bóg nas uzdrawia. To Bóg jest naszym uzdrowieniem. Pośród życia dróg poprowadź mnie, pomóż wybrać tę właściwą, tę, która prowadzi do radości i szczęścia. Prowadź tam, gdzie miłość wieczna trwa. I choć teraz w mym życiu trud i ból, to w sercu mym nadzieja wciąż rodzi się, że Boże, Twój dobry…