Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Maryjny Ogród

Poznanie samych siebie. Część druga

Druga część rozważania – żal za grzechy – jest kierowana w tym samym celu: poznania samych siebie. Żal za grzech rozpala miłość, a miłość która daje człowiekowi światło, wtedy widzi kim jest przed Bogiem, przed Miłością. Miłość Boża jest prawdą o człowieku, a człowiek się w niej poznaje i rozpoznaje. Grzech zasłania tę…

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Rozważania do Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie, Maryjo, stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia w nas, naszych rodzinach, zakonach i wszystkich narodach. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata…

Poznanie samych siebie. Część pierwsza

Nasze rozważanie idzie swoją drogą. Celem jest wzrastać w świętości, czyli w zjednoczenium z Tym, Który jest świętym przez swoją naturę. Na tej drodze rozważania przychodzimy do następnego etapu, który św. Ludwik opisuje w Traktacie… numer 228: „W pierwszym tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i akty pobożności, z prośbą o poznanie samych siebie i o żal…

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Rozważania do Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca Matko, spraw, aby przez to rozważanie w sercach Twoich synów i córek dotkniętych ogniem Bożego Światła wytrysnęło źródło życia, źródło Bożego Narodzenia w nas – dar miłości Ojca. Matko, Królowo naszych serc, Pani i Królowo serca mojego, okryj mnie Swym Płaszczem Miłości, tak jak okryłaś Swojego Syna,…

Wyzbycie się ducha świata. Część czwarta

Dwanaście dni na pozbycie się ducha tego świata (Traktat, n. 227) Dziesiątego dnia będziemy rozważać o pragnieniu Prawdziwej Mądrości, Jezusa Chrystusa, abyśmy stali się wolni od ducha tego świata. Pragnienie człowieka za Bogiem, swoim Stwórcą, rozszerza jego serce i oczyszcza go. Oto co czytamy w tekście św. Augustyna: „Całe…

Wyzbycie się ducha świata. Część trzecia

Dwanaście dni na pozbycie się ducha tego świata (Traktat, n. 227). Na siódmy dzień pragnę zaproponować rozważanie na temat naszych relacji, bo to dzięki nim uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego, do którego jesteśmy powołani, żeby wejść. Królestwo Boże jest darem Ducha Świętego, przez Którego mamy prawdziwe relacje z Bogiem Ojcem i naszymi bliźnimi,…

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Rozważania „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona…” Najukochańsza nasza Mateńko, wraz ze świętą Elżbietą oraz wszystkimi aniołami pragniemy nieustanie zanosić do Ciebie te słowa i trwać przy Twoim Niepokalanym Sercu. My, Twoje umiłowane dzieci, z ufnością prosimy Cię pokornie, byś w tajemnicy nawiedzenia św. Elżbiety uczyła nas, jak poznać i ukochać…

Wyzbycie się ducha świata. Część druga

Dwanaście dni na pozbycie się ducha tego świata (Traktat, n. 227). W czwartym dniu chcemy zastanowić się, jakie mamy podejście w stosunku do „mieć” i do „być”. Jest to temat poglądów na pewne wartości, które kształtują nasze życie i czynią go bogatym lub biednym. Ludzką tendencją jest kierowanie się do osiągnięcia…

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią…” – te słowa usłyszała siostra Łucja, kiedy siedem lat po zakończeniu objawień fatimskich ukazała jej się Maryja wraz z Dzieciątkiem Jezus. Niepokalane Serce Maryi zatroskane o los każdego z nas…