Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Z ciemności do Światła

Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości Swojej, w ogromie Miłosierdzia Twego. Wymaż moją nieprawość. Grzech mój zawsze jest przede mną. Ciemność, grzech, mrok. Ty, Panie, dałeś poznać mi ogrom moich grzechów. Przyszedłeś i poznałam swoją nędzę. Potem strach, ból, lęk, bezsilność i żal za to wszystko, co…