Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14 1-6). Jezus jest Bramą do Raju. Przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, że z miłości do nas oddał Swe życie, możemy być zbawieni. To uczyniło wielkie miłosierdzie Boga dla nędznych i niewdzięcznych…

Wpatruj się w Jezusa

Miłość Twoją Boże wysławiać będę na wieki. Pan Jezus wzywa nas do modlitwy. W całej mej nicości i w całej mej nędzy wznoszę swe dłonie, wielbiąc i dziękując Bogu za życie, jakim mnie obdarzył, wsłuchując się równocześnie w Jego głos, zawsze schowana pod płaszczem Maryi.Czego pragnie dla nas Jezus?…

Z ciemności do Światła

Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości Swojej, w ogromie Miłosierdzia Twego. Wymaż moją nieprawość. Grzech mój zawsze jest przede mną. Ciemność, grzech, mrok. Ty, Panie, dałeś poznać mi ogrom moich grzechów. Przyszedłeś i poznałam swoją nędzę. Potem strach, ból, lęk, bezsilność i żal za to wszystko, co…