Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Dobra Nowina

Pan przychodzi, abyśmy mieli życie wieczne. Przychodzi, aby odkupić i „poślubić” człowieka, wejść z nim w przymierze. Przychodzi, bo tak bardzo nas umiłował odwieczną miłością i chce nas uratować od zguby, i wiecznej śmierci, tak wielkie jest Jego Miłosierdzie. Bóg chce, abyśmy my – Jego dzieci – poznali…

Spotkanie w Złotej Bramie

Pisanie ikony to modlitwa. To duchowe pogłębianie swojej relacji z Bogiem i otwieranie się poprzez nią na Bożą rzeczywistość. To rozmowa oraz kontemplacja Bożego Miłosierdzia i Bożej Miłości, którą możemy dostrzec na każdym kroku. To czas poświęcony Bogu – czas, który daje owoce.Ikona przedstawia scenę spotkania Anny i Joachima w Złotej Bramie. Joachim…

Błogosławione milczenie

Ikona Błogosławione Milczenie przedstawia Chrystusa w nietypowej postaci, bo ze skrzydłami, które symbolizują nieskończoność, wieczność, a także, że Bóg jest Duchem i Posłańcem.Jego skrzyżowane ręce to symbol zgody na wszystko, co się ma wydarzyć, czyli na Jego życie w ubóstwie, mękę i śmierć krzyżową. To również gest pasyjny dobrowolnie przyjętego cierpienia….

Bóg Ojciec

Bóg Ojciec posłał na świat Swojego Syna – Jezusa, który oddał za nas życie, w którym to On Sam cierpiał. Bóg Ojciec objawił się w Jezusie Chrystusie w Swoim Synu, drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. To Jezus prowadzi nas do Ojca i On Ojca nam objawia. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt…

Matka Boża Pompejańska

W każdym miejscu, gdzie się Maryja objawiła albo dała natchnienie do jakiegoś Bożego dzieła, wybierała swoje dziecko, aby przez nie działać, przynosić ratunek i objawić Słowa Boga. Tak było w Pompejach na przełomie XIX i XX stulecia. Bartolo Longo (1841-1926) ówczesny adwokat zajmujący się spirytyzmem i okultyzmem, został przez Maryję wybrany do dzieła…

Archanioł Rafał

To Bóg nas uzdrawia. To Bóg jest naszym uzdrowieniem. Pośród życia dróg poprowadź mnie, pomóż wybrać tę właściwą, tę, która prowadzi do radości i szczęścia. Prowadź tam, gdzie miłość wieczna trwa. I choć teraz w mym życiu trud i ból, to w sercu mym nadzieja wciąż rodzi się, że Boże, Twój dobry…

Moje zwiastowanie

Przyjdź Duchu Święty. Ukaż nam piękno Boga i piękno tego, co stworzył. Piękno świata i piękno człowieka.„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył” (Rdz 1, 27).Bóg stwarzając świat, uczynił to z miłości i dla miłości. Boża miłość jest tak wielka, że Bóg nie potrafi zatrzymać miłości…

Archanioł Michał obrońca posłany przez Boga

Imię „Michał” oznacza „Któż jak Bóg”, a inaczej przedstawia kogoś, kto jest całkowicie oddany Bogu, wierzy w Boga, wszystko czyni dla Boga i ze względu na Boga. Ale czyni to w wolności, ponieważ wielkim darem, który otrzymali zarówno ludzie, jak i Aniołowie, jest wolność (wolna wola). „Któż jak Bóg” to wolność…

Anioł Stróż

Na dzisiaj przygotowałam opowieść o Aniołach. Napisałam ikonę Stróża, którego w wielkim Swoim Miłosierdziu dał nam Bóg, aby nas strzegł i chronił na drogach naszego życia. Ikona przedstawia Anioła Stróża opiekuna duszy. Dusza otrzymuje swojego Anioła opiekuna od momentu stworzenia jej przez Boga. Anioł to strażnik, obrońca naszej duszy…