Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Bóg Ojciec

Bóg Ojciec posłał na świat Swojego Syna – Jezusa, który oddał za nas życie, w którym to On Sam cierpiał. Bóg Ojciec objawił się w Jezusie Chrystusie w Swoim Synu, drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. To Jezus prowadzi nas do Ojca i On Ojca nam objawia. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt…

Matka Boża Pompejańska

W każdym miejscu, gdzie się Maryja objawiła albo dała natchnienie do jakiegoś Bożego dzieła, wybierała swoje dziecko, aby przez nie działać, przynosić ratunek i objawić Słowa Boga. Tak było w Pompejach na przełomie XIX i XX stulecia. Bartolo Longo (1841-1926) ówczesny adwokat zajmujący się spirytyzmem i okultyzmem, został przez Maryję wybrany do dzieła…

Archanioł Rafał

To Bóg nas uzdrawia. To Bóg jest naszym uzdrowieniem. Pośród życia dróg poprowadź mnie, pomóż wybrać tę właściwą, tę, która prowadzi do radości i szczęścia. Prowadź tam, gdzie miłość wieczna trwa. I choć teraz w mym życiu trud i ból, to w sercu mym nadzieja wciąż rodzi się, że Boże, Twój dobry…

Moje zwiastowanie

Przyjdź Duchu Święty. Ukaż nam piękno Boga i piękno tego, co stworzył. Piękno świata i piękno człowieka.„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył” (Rdz 1, 27).Bóg stwarzając świat, uczynił to z miłości i dla miłości. Boża miłość jest tak wielka, że Bóg nie potrafi zatrzymać miłości…

Archanioł Michał obrońca posłany przez Boga

Imię „Michał” oznacza „Któż jak Bóg”, a inaczej przedstawia kogoś, kto jest całkowicie oddany Bogu, wierzy w Boga, wszystko czyni dla Boga i ze względu na Boga. Ale czyni to w wolności, ponieważ wielkim darem, który otrzymali zarówno ludzie, jak i Aniołowie, jest wolność (wolna wola). „Któż jak Bóg” to wolność…

Anioł Stróż

Na dzisiaj przygotowałam opowieść o Aniołach. Napisałam ikonę Stróża, którego w wielkim Swoim Miłosierdziu dał nam Bóg, aby nas strzegł i chronił na drogach naszego życia. Ikona przedstawia Anioła Stróża opiekuna duszy. Dusza otrzymuje swojego Anioła opiekuna od momentu stworzenia jej przez Boga. Anioł to strażnik, obrońca naszej duszy…

Ze świętym Józefem do nieba

Święty Józef – patron naszych czasów bardzo dziś trudnych, w których często ludzie zatracają swoje role. Dominuje brak prawdziwych ojców, którzy opiekują się swoimi dziećmi i żoną. Święty Józef uczy, że nie stanowiska i bogactwo materialne jest najważniejsze, ale pracowitość, sprawiedliwość i posłuszeństwo Bogu.On, zwykły cieśla pochodzący z rodu Dawida,…

Matka Boża Nieustającej Pomocy

Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14 1-6). Jezus jest Bramą do Raju. Przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, że z miłości do nas oddał Swe życie, możemy być zbawieni. To uczyniło wielkie miłosierdzie Boga dla nędznych i niewdzięcznych…

Wpatruj się w Jezusa

Miłość Twoją Boże wysławiać będę na wieki. Pan Jezus wzywa nas do modlitwy. W całej mej nicości i w całej mej nędzy wznoszę swe dłonie, wielbiąc i dziękując Bogu za życie, jakim mnie obdarzył, wsłuchując się równocześnie w Jego głos, zawsze schowana pod płaszczem Maryi.Czego pragnie dla nas Jezus?…