Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Odkryj moc Słowa Bożego

Przyjdź Duchu Święty i ogarnij nas darem swojej Mądrości. Ześlij na wszystkich płomień swojej Miłości, abyśmy potrafili wniknąć w Twoje najgłębsze tajniki mądrości Słowa, które leczy i zawsze podnosi na duchu. Na początek odwołam się do doświadczeń z mojej posługi w Poradni pod wstawiennictwem św. Ojca Pio. Bywają problemy ludzkie tak skomplikowane i duchowo zawoalowane,…

Wypłyń na głębię z Jezusem

Panie, nakarm nasze dusze, wlej w nas swoją Miłość i pomóż nam uporządkować w sercu i umyśle te wszystkie problemy, i krzyże dnia codziennego, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Przychodzą do naszego życia jak ciemność i zakrywają to, co dobre, tak, że trudno nam dostrzec piękno otaczającego nas świata. Wszystko niknie i wydaje się…