Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Miłość jako najpiękniejszy dar od Jezusa

W „Hymnie o Miłości” (1Kor 13, 13) święty Paweł pisze, że chociażbyśmy posiadali dar prorokowania, i znali wszystkie tajemnice, posiedli wszelką wiedzę i wiarę mieli tak ogromną, że góry moglibyśmy przenosić, a nie mielibyśmy miłości, bylibyśmy po prostu niczym. Jeśli nie kochamy, to bez sensu jest nasze życie. To tak jakby już za życia umrzeć i iść przez nie martwym. Czasem…

Przyjaźń jako dar od Boga

„Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło I przyszli każdy z nich z miejscowości swojej (…) Porozumieli się by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go (…) Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu.” (Hi 2,…

Zaprzeć się samego siebie

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, Niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 9,23) Zaprzeć się samego siebie to najtrudniejsze wymaganie, jakie stawia Jezus tym wszystkim, którzy z serca pragną Go naśladować. Którzy pragną być w gronie Jego uczniów i podążać Jego…

O sensie cierpienia

i jego głębszym wymiarze w rozmowie z psychopedagog Magdaleną Gałkowską. Co zrobić, gdy boli dusza? Poważny problem. Problem duszy to już sprawa Pana Boga. Tylko dzięki Niemu możemy doznać uzdrowienia, uwolnienia, dzięki Jego miłości. Dlatego najlepiej zwrócić się do Niego w modlitwie o uzdrowienie ran duszy. Bo to, że boli…

W jednym promieniu ze św. Ojcem Pio

Święty Ojciec Pio kochany i uwielbiany przez wszystkich. To właśnie Jego uczyniłam szczególnym Patronem mojej posługi poradnianej. Wśród wszystkich znanych świętych są osoby, szczególnie przez nas umiłowane, do których serce bardziej nas ciągnie. Taki jest dla mnie św. o. Pio. To był jeden z pierwszych świętych, których poznałam na początku mojego nawrócenia. Po prostu…

Święta rodzina wzorem współczesnej rodziny

Wzorem idealnego małżeństwa dla współczesnych rodzin jest przykład Maryi i św. Józefa. To właśnie Oni pokazali nam, że taka rodzina może zaistnieć i w naszych domach, jeżeli będzie w nas odrobina dobrej woli i chęci podążania Ich śladami. Czy pójście Ich przykładem jest dla obecnych rodzin żyjących w XXI w….

Odkryj moc Słowa Bożego

Przyjdź Duchu Święty i ogarnij nas darem swojej Mądrości. Ześlij na wszystkich płomień swojej Miłości, abyśmy potrafili wniknąć w Twoje najgłębsze tajniki mądrości Słowa, które leczy i zawsze podnosi na duchu. Na początek odwołam się do doświadczeń z mojej posługi w Poradni pod wstawiennictwem św. Ojca Pio. Bywają problemy ludzkie tak skomplikowane i duchowo zawoalowane,…

Wypłyń na głębię z Jezusem

Panie, nakarm nasze dusze, wlej w nas swoją Miłość i pomóż nam uporządkować w sercu i umyśle te wszystkie problemy, i krzyże dnia codziennego, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Przychodzą do naszego życia jak ciemność i zakrywają to, co dobre, tak, że trudno nam dostrzec piękno otaczającego nas świata. Wszystko niknie i wydaje się…