Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Bóg Ojciec

„Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (…) Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. (Mt 6, 26-32) Taki jest właśnie Bóg Ojciec. Dobry i kochający. Łagodny i wyrozumiały względem…

Wolność serca

„Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już…

Zazdrość

„Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek”. (Jk3,14-16) Zazdrość według Katechizmu Kościoła Katolickiego nie jest…

Pokora

„On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi.” (Flp 2.6-7) Pokora jest najtrudniejszą ze wszystkich cnót moralnych. Pokora jest prawdą o sobie samym. Jest to też ogromna łaska, do jakiej zaprasza nas wszystkich…

Pycha

W przytoczonym fragmencie Ewangelii wyraża się wszystko, czego Jezus pragnie od nas. W osobie faryzeusza pokazuje, jacy jesteśmy, robi nam rachunek sumienia. Każe się zastanowić i przyznać przed sobą samym, jaką prezentujemy postawę na zewnątrz w stosunku do innych ludzi. Jacy jesteśmy naprawdę, gdy zamykamy drzwi naszych domów i zdejmujemy różnorakie maski, które…

Miłość jako najpiękniejszy dar od Jezusa

W „Hymnie o Miłości” (1Kor 13, 13) święty Paweł pisze, że chociażbyśmy posiadali dar prorokowania, i znali wszystkie tajemnice, posiedli wszelką wiedzę i wiarę mieli tak ogromną, że góry moglibyśmy przenosić, a nie mielibyśmy miłości, bylibyśmy po prostu niczym. Jeśli nie kochamy, to bez sensu jest nasze życie. To tak jakby już za życia umrzeć i iść przez nie martwym. Czasem…

Przyjaźń jako dar od Boga

„Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło I przyszli każdy z nich z miejscowości swojej (…) Porozumieli się by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go (…) Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu.” (Hi 2,…

Zaprzeć się samego siebie

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, Niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 9,23) Zaprzeć się samego siebie to najtrudniejsze wymaganie, jakie stawia Jezus tym wszystkim, którzy z serca pragną Go naśladować. Którzy pragną być w gronie Jego uczniów i podążać Jego…

O sensie cierpienia

i jego głębszym wymiarze w rozmowie z psychopedagog Magdaleną Gałkowską. Co zrobić, gdy boli dusza? Poważny problem. Problem duszy to już sprawa Pana Boga. Tylko dzięki Niemu możemy doznać uzdrowienia, uwolnienia, dzięki Jego miłości. Dlatego najlepiej zwrócić się do Niego w modlitwie o uzdrowienie ran duszy. Bo to, że boli…