Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Mistycyzm

Mistyka to inaczej zjednoczenie duszy człowieka z Bogiem na drodze zjednoczenia w Miłości Bożej. Dusza całkowicie oddana Bogu zatapia się w Nim w całej pełni. Nazywa się to inaczej zaślubinami duszy z Bogiem. Jezus staje się Oblubieńcem dla duszy, a dusza Jego oblubienicą. Aby dojść do mistycznego zjednoczenia z Bogiem na drodze Miłości,…

Nawrócenie

Nawrócenie to inaczej zawrócenie z drogi, odwrócenie się od zła, które czynimy. To przemiana naszego życia, aby więcej na tej drodze było dobra, aby w nas samych było więcej dobra, które emanuje na innych ludzi. Żeby odwrócić się od zła, najpierw musimy to zło w naszym życiu zobaczyć i przyznać się do swoich słabości, wad,…

Dojrzałość duchowa

Dojrzałość duchowa to dojrzewanie do miłości. Człowiek nie może zrozumieć samego siebie, swojego wnętrza i tego kim jest z innej perspektywy niż duchowa. Dojrzewając w Bogu, możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania: kim jestem? Do czego zmierzam? Jaki jest sens mojego życia? Czy żyję po to, żeby mieć i posiadać, czy po to, żeby być? W Ewangelii…

Niesprawiedliwy osąd

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. (Mt 5, 6) „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. (Mt 5, 10) Słowa Jezusa wygłoszone na Górze dotyczą nas wszystkich. Błogosławieni – czyli inaczej szczęśliwi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Ile każdego dnia doświadczamy sprawiedliwości?…

Opatrzność Boża

Pewnego dnia, gdy czytałam Pismo Święte, urzekły mnie te słowa Jezusa skierowane do Piłata: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną…” Słowo Jezusa ma moc docierania do serca człowieka w taki sposób, że osoba zaczyna się głęboko nad ich sensem zastanawiać. W tych słowach Jezusa streszcza się wszystko, co dotyczy Opatrzności…

Maryja z Medziugorie

Maryja z Medziugorie, Maryja z Kibeho, Maryja z Lourdes, Maryja Bolesna z Jasnej Góry to wciąż ta sama Maryja, nasza Matka, Matka wszystkich ludzi. Gdy dojeżdża się do Medziugorie, od razu po wyjściu z autokaru można doświadczyć głębokiego pokoju serca i duszy, z jakim Maryja wita swoich pielgrzymów, którzy do Niej przybywają. Dusza człowieka jest w jednym…

Jak poradzić sobie z poczuciem odrzucenia?

Odrzucenie jest głębokim i dramatycznym stanem wewnętrznym człowieka, którego ten problem dotknął. Zapewne każdy w swoim życiu przeżył mniejsze czy większe poczucie odrzucenia przez kogoś, kogo bardzo kochał, komu ufał, a kto, z wiadomych powodów bądź nie, zostawił i odszedł bez słów wytłumaczenia. Jak przyjąć ból odrzucenia? Czy istnieje jakieś lekarstwo na odrzucenie, żeby tak nie cierpieć? Poczucie odrzucenia…

Bóg Ojciec

„Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (…) Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. (Mt 6, 26-32) Taki jest właśnie Bóg Ojciec. Dobry i kochający. Łagodny i wyrozumiały względem…

Wolność serca

„Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już…