Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Maryja z Medziugorie

Maryja z Medziugorie, Maryja z Kibeho, Maryja z Lourdes, Maryja Bolesna z Jasnej Góry to wciąż ta sama Maryja, nasza Matka, Matka wszystkich ludzi. Gdy dojeżdża się do Medziugorie, od razu po wyjściu z autokaru można doświadczyć głębokiego pokoju serca i duszy, z jakim Maryja wita swoich pielgrzymów, którzy do Niej przybywają. Dusza człowieka jest w jednym…

Jak poradzić sobie z poczuciem odrzucenia?

Odrzucenie jest głębokim i dramatycznym stanem wewnętrznym człowieka, którego ten problem dotknął. Zapewne każdy w swoim życiu przeżył mniejsze czy większe poczucie odrzucenia przez kogoś, kogo bardzo kochał, komu ufał, a kto, z wiadomych powodów bądź nie, zostawił i odszedł bez słów wytłumaczenia. Jak przyjąć ból odrzucenia? Czy istnieje jakieś lekarstwo na odrzucenie, żeby tak nie cierpieć? Poczucie odrzucenia…

Bóg Ojciec

„Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (…) Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. (Mt 6, 26-32) Taki jest właśnie Bóg Ojciec. Dobry i kochający. Łagodny i wyrozumiały względem…

Wolność serca

„Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już…

Zazdrość

„Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek”. (Jk3,14-16) Zazdrość według Katechizmu Kościoła Katolickiego nie jest…

Pokora

„On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi.” (Flp 2.6-7) Pokora jest najtrudniejszą ze wszystkich cnót moralnych. Pokora jest prawdą o sobie samym. Jest to też ogromna łaska, do jakiej zaprasza nas wszystkich…

Pycha

W przytoczonym fragmencie Ewangelii wyraża się wszystko, czego Jezus pragnie od nas. W osobie faryzeusza pokazuje, jacy jesteśmy, robi nam rachunek sumienia. Każe się zastanowić i przyznać przed sobą samym, jaką prezentujemy postawę na zewnątrz w stosunku do innych ludzi. Jacy jesteśmy naprawdę, gdy zamykamy drzwi naszych domów i zdejmujemy różnorakie maski, które…

Miłość jako najpiękniejszy dar od Jezusa

W „Hymnie o Miłości” (1Kor 13, 13) święty Paweł pisze, że chociażbyśmy posiadali dar prorokowania, i znali wszystkie tajemnice, posiedli wszelką wiedzę i wiarę mieli tak ogromną, że góry moglibyśmy przenosić, a nie mielibyśmy miłości, bylibyśmy po prostu niczym. Jeśli nie kochamy, to bez sensu jest nasze życie. To tak jakby już za życia umrzeć i iść przez nie martwym. Czasem…

Przyjaźń jako dar od Boga

„Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło I przyszli każdy z nich z miejscowości swojej (…) Porozumieli się by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go (…) Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu.” (Hi 2,…