Dział: Pomoc duchowa

Odwaga w pójściu za Jezusem

(…) Bardziej przez trudy, bardziej przez wiezienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamieniowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i

Stąpaj mocno po ziemi

„Po tych słowach Jezus uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei,

Prostota

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11, 25-26). W tym fragmencie z

Ciche wyczekiwanie

„Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze…? I bądź litościwy dla sług Twoich! Nasyć nas od rana swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć” (Ps 90, 13-14). Przychodzi taki moment w życiu duchowym, gdy wydaje się, że

Wierność

Czym jest wierność? Wierność jest jednym z owoców Ducha Świętego. To pewna postawa człowieka, dzięki której dokonuje wyborów i trwa w nich niezmiennie. Wierność jest także oznaką miłości. Pierwszą zasadniczą dewizą wierności jaką każdy człowiek winien się kierować, jest wierność Bogu Ojcu. Wierność Jego

Prorok Eliasz

Eliasz jest jednym z proroków, który ujmuje mnie swoją postawą i jest bliski mojemu sercu. Nazywany jest „prorokiem ognia”. To człowiek „mocny w słowie”, który kruszy zatwardziałe ludzkie serca, który upomina ze skutecznością. Po przeżyciu chwilowego załamania, podnosi się i z odwagą w

Zjednoczenie z Jezusem

„Kto trwa we Mnie,a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni” (J 15, 5b.7). Istotą życia

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha

„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus. (…) Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz

Niezrozumienie

Brak zrozumienia moim zdaniem, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia i zaakceptowania. Można sobie poradzić z cierpieniem, uciskiem czy bólem fizycznym, ale ból dotykający duszy niezrozumieniem przez najbliższe lub obce osoby, jest uczuciem „przeszywającym na wylot”. Myślę, że każdy z nas doświadczył sytuacji, w

Wiara

Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem – powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą