Dział: Pomoc duchowa

Jeden jest wasz Ojciec

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi, nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,

Porównywanie się

Pojawiła się u nich myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię Moje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Żyć nadzieją

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Prawdziwy chrześcijanin jest człowiekiem nadziei i ufności. Nadzieja jest postawą człowieka, który oczekuje spełnienia obietnic Bożych zawartych w Piśmie Świętym.

Po co jest małżeństwo?

Sakrament małżeństwa, w widzeniu Boga, to więź pomiędzy kobietą a mężczyzną, która ma być dla małżonków źródłem dojrzewania do świętości. Podstawą związku małżeńskiego jest miłość, która jest przeciwieństwem egoizmu i sprawia, że oboje stają się dla siebie wielkim darem bezinteresownej miłości.

Odwaga w pójściu za Jezusem

(…) Bardziej przez trudy, bardziej przez wiezienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamieniowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i

Stąpaj mocno po ziemi

„Po tych słowach Jezus uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei,

Prostota

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11, 25-26). W tym fragmencie z

Ciche wyczekiwanie

„Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze…? I bądź litościwy dla sług Twoich! Nasyć nas od rana swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć” (Ps 90, 13-14). Przychodzi taki moment w życiu duchowym, gdy wydaje się, że

Wierność

Czym jest wierność? Wierność jest jednym z owoców Ducha Świętego. To pewna postawa człowieka, dzięki której dokonuje wyborów i trwa w nich niezmiennie. Wierność jest także oznaką miłości. Pierwszą zasadniczą dewizą wierności jaką każdy człowiek winien się kierować, jest wierność Bogu Ojcu. Wierność Jego

Prorok Eliasz

Eliasz jest jednym z proroków, który ujmuje mnie swoją postawą i jest bliski mojemu sercu. Nazywany jest „prorokiem ognia”. To człowiek „mocny w słowie”, który kruszy zatwardziałe ludzkie serca, który upomina ze skutecznością. Po przeżyciu chwilowego załamania, podnosi się i z odwagą w