Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Być człowiekiem wewnętrznym

Mamy dwa światy, w których żyjemy. Świat widzialny gołym okiem, czyli zewnętrzny, który nas otacza, którego doświadczamy na co dzień i świat wewnętrzny, czyli to, co przeżywamy w sobie. Świat uczuć, myśli, emocji, marzeń, pragnień na poziomie serca, jak również sumienie i wewnętrzne spotykanie z Bogiem. U każdego jest inaczej. Można…

Prawdziwy ojciec. Duchowe ojcostwo świętego Józefa

Pan Bóg, nasz Ojciec jest początkiem wszystkiego i pierwszym naszym Ojcem, od Którego wszystko pochodzi i Który powinien być naszym autorytetem w postępowaniu zarówno wobec siebie samych jak i innych ludzi. On, Ojciec troskliwy i opiekuńczy, dający miłość bezinteresownie i kochający każdego człowieka. On, który daje Miłość i pragnie jej z naszych…

Jezus wie o tobie wszystko

Jezus wie wszystko o każdym człowieku. Wie, co kryje się w sercu danej osoby, jakie ma myśli, pragnienia, intencje.Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych?» (Łk 5, 23).To wspaniała wiadomość, że jest Ktoś, kto zna nas „od podszewki”, odkąd się…

Nie zastąpi Ciebie nikt

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II). Jan Paweł II – nasz ukochany Papież. Głowa Kościoła. Najbliższym kazał na siebie mówić Lolek. Człowiek bezpośredni, „ludzki”, taki normalny i naturalny,…

Uzdrowienie z lęku

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41, 10).Lęk jest nieprzyjemnym stanem emocjonalnym związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający…

Samokrytyka w ujęciu pozytywnym

Brak samokrytycyzmu wobec własnej osoby nie jest zdrowy. Z kolei nadmierna krytyka siebie prowadzi do czegoś niedobrego. Dobrze, jeśli zachowamy w tym pewną równowagę. Krytykować siebie można i nawet trzeba, bo to rodzi dystans. Człowiek, który stoi w samouwielbieniu, będzie wyniosły wobec innych. W życiu duchowym może uważać siebie…

Zamiłowanie do Eucharystii

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej….

Poddanie się Bogu

„Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni; bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? ”(Rz 6, 16). Trudno poddawać się Bogu w sytuacjach dla nas trudnych i bolesnych. Najtrudniej, kiedy dzieje…

Lęk

„Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!»” (Iz 43, 1). 365 razy występują w Piśmie Świętym słowa: „nie lękaj się”, podane w różnej formie, jakie Pan Bóg do nas wypowiada….