Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Samokrytyka w ujęciu pozytywnym

Brak samokrytycyzmu wobec własnej osoby nie jest zdrowy. Z kolei nadmierna krytyka siebie prowadzi do czegoś niedobrego. Dobrze, jeśli zachowamy w tym pewną równowagę. Krytykować siebie można i nawet trzeba, bo to rodzi dystans. Człowiek, który stoi w samouwielbieniu, będzie wyniosły wobec innych. W życiu duchowym może uważać siebie…

Zamiłowanie do Eucharystii

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej….

Poddanie się Bogu

„Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni; bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? ”(Rz 6, 16). Trudno poddawać się Bogu w sytuacjach dla nas trudnych i bolesnych. Najtrudniej, kiedy dzieje…

Lęk

„Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!»” (Iz 43, 1). 365 razy występują w Piśmie Świętym słowa: „nie lękaj się”, podane w różnej formie, jakie Pan Bóg do nas wypowiada….

Żyj swoim (nie cudzym) życiem

Każdy z nas ma własne życie i powinien mieć swoją przestrzeń, do której mają wstęp nieliczni. Posiadać „własne życie”, to mieć dokąd wracać. Spotykając się z innymi ludźmi, zauważyłam, że nie każdy ma gdzie wrócić. Są osoby, które są pozbawione swojego miejsca i małej przestrzeni prywatności. Błąkają się, spędzają…

Zdolność przyjmowania ran

„Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56b). W lipcu tego roku odbyły się w Sanktuarium w Leśniowie rekolekcje małżeńskie, którym przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski. Rekolekcje miały tytuł „Zraniony, nie przestanę kochać”. Słuchając ich zainspirowały mnie słowa księdza biskupa do napisania tego artykułu.Każdy z nas urodził się…

Pustelnia jako Arka Noego

„Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: «Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie…

Hejt

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 10…

Jak rozpoznać życiowe powołanie?

Każdy człowiek ma jakieś powołanie, czyli coś w czym się odnajduje, najlepiej czuje, spełnia. Najważniejsze jest to, aby być pod Bożym spojrzeniem w swoim powołaniu. Pytać Pana Boga: „Do czego mnie powołałeś Panie?. W jakiej drodze spełnię przede wszystkim Twoją wolę, czując się kochanym,…