Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

24 niedziela zwykła, 13 września 2015 r. Ewangelia według św. Marka 8, 27 – 35 W przeczytanym fragmencie Ewangelii według św. Marka Jezus zadaje uczniom podstawowe pytanie. Pyta ich za kogo ludzie Go uważają? Kim jest dla ludzi, którzy za Nim podążają i tak chętnie Go słuchają? Jak wiemy…

Komentarz do Ewangelii

20 niedziela zwykła, 16 sierpnia 2015 r. Ewangelia według św. Jana 6, 51-58 Na początku czytania tego komentarza prośmy, aby Duch Święty oświecał nasz rozum i naszą wolę. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przemawiał poprzez Słowo Boże do naszych serc, zmieniał nasze myślenie o Bogu i o bliźnich. Niech Słowo…

Komentarz do Ewangelii

druga niedziela lipca, 15 niedziela zwykła, 12 lipca 2015 roku Ewangelia według św. Marka 6, 7-13 Jezus przywołuje do siebie Dwunastu Apostołów i posyła ich na misję głoszenia Jego Ewangelii po całym świecie. Do tej najważniejszej misji Apostołowie są posłani nie pojedynczo, lecz po dwóch. Jeden Apostoł ma wspierać drugiego. Chrystus…

Komentarz do Ewangelii

druga niedziela czerwca, 11 niedziela zwykła 14 czerwca 2015 roku Ewangelia według św. Marka 4, 26 – 34 Czas żniw jeszcze nie nadszedł, lecz pomimo tego Pan Jezus karmi nas dzisiaj Swoim słowem, które jest obfite i wydaje plon. Każdy z nas wyobraża sobie Królestwo jako…

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Komentarz do czytań mszalnych i Ewangelii 7 niedziela wielkanocna, 17.05.2015 r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Pierwsze czytanie ( Dz 1, 1 – 11) Święty Łukasz Ewangelista zwraca się do Teofila, przypominając mu treść napisanej przez siebie Ewangelii. Uczniowie mają cierpliwie oczekiwać na przyjście Ducha Świętego, którego pośle Ojciec….