Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

5 niedziela zwykła, 7 lutego 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 5, 1 – 11 Duchu Święty oświeć moje serce i mój umysł. Duchu Mądrości, niech czytając ten komentarz, odnajdę pokrzepienie dla siebie, dla mojej, obecnej sytuacji życiowej. W powyższym fragmencie Ewangelii Jezus udaje się nad jezioro Genezaret i tam…

Komentarz do Ewangelii

Trzecia Niedziela po Narodzeniu Pańskim Święto Chrztu Pańskiego 10 stycznia 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 3, 15 – 16. 21 – 22 Prośmy Ducha Świętego, aby oświecał nasz rozum i nasze serce. Abyśmy czytając i rozważając ten komentarz do Słowa Bożego, odnaleźli w nim wskazówki dla…

Komentarz do Ewangelii

III Niedziela Adwentu, 13 grudnia 2015 Ewangelia według św. Łukasza 3, 10 – 18 Prośmy Boga, aby dał nam swojego Ducha, abyśmy czytając ten kolejny komentarz do Ewangelii, jaką daje nam Kościół na trzecią niedzielę Adwentu, odnaleźli wskazówki dla swojego życia, dla konkretnej sytuacji…

Komentarz do Ewangelii

34 niedziela zwykła, 22 listopada 2015 r. Ewangelia według św. Jana 18, 33 b – 37 Duch Święty daje nam powyższe Słowo na ostatnią niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Ten dzień to Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jezus staje przed Piłatem, który pyta Go, czy On jest Królem?…

Komentarz do Ewangelii

29 Niedziela zwykła, 18 października 2015 r. Ewangelia według św. Marka 10, 42 – 45 Pan Jezus nieustannie nas przywołuje, zwołuje ponieważ pragnie, abyśmy byli blisko Niego. W powyższym fragmencie Ewangelii Jezus przywołał uczniów do siebie i zaczął do nich przemawiać. Mowa Jezusa była ukazywaniem tego, jak…

Komentarz do Ewangelii

24 niedziela zwykła, 13 września 2015 r. Ewangelia według św. Marka 8, 27 – 35 W przeczytanym fragmencie Ewangelii według św. Marka Jezus zadaje uczniom podstawowe pytanie. Pyta ich za kogo ludzie Go uważają? Kim jest dla ludzi, którzy za Nim podążają i tak chętnie Go słuchają? Jak wiemy…

Komentarz do Ewangelii

20 niedziela zwykła, 16 sierpnia 2015 r. Ewangelia według św. Jana 6, 51-58 Na początku czytania tego komentarza prośmy, aby Duch Święty oświecał nasz rozum i naszą wolę. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przemawiał poprzez Słowo Boże do naszych serc, zmieniał nasze myślenie o Bogu i o bliźnich. Niech Słowo…

Komentarz do Ewangelii

druga niedziela lipca, 15 niedziela zwykła, 12 lipca 2015 roku Ewangelia według św. Marka 6, 7-13 Jezus przywołuje do siebie Dwunastu Apostołów i posyła ich na misję głoszenia Jego Ewangelii po całym świecie. Do tej najważniejszej misji Apostołowie są posłani nie pojedynczo, lecz po dwóch. Jeden Apostoł ma wspierać drugiego. Chrystus…

Komentarz do Ewangelii

druga niedziela czerwca, 11 niedziela zwykła 14 czerwca 2015 roku Ewangelia według św. Marka 4, 26 – 34 Czas żniw jeszcze nie nadszedł, lecz pomimo tego Pan Jezus karmi nas dzisiaj Swoim słowem, które jest obfite i wydaje plon. Każdy z nas wyobraża sobie Królestwo jako…