Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

IV niedziela Adwentu, 18 grudnia 2016 r. Ewangelia według św. Mateusza 1, 18 – 24 Ewangelia czwartej niedzieli Adwentu opowiada o Maryi i Józefie, którzy oczekują narodzin Jezusa. Józef lękał się tego, aby zamieszkać wraz z Maryją, która była brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Nie rozumiał, jak to było możliwe. Józef…

Komentarz do Ewangelii

XXXIV niedziela zwykła, 20 listopada 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 23, 35 – 43 Duchu Święty rozjaśnij nasz umysł, abyśmy czytając ten komentarz usłyszeli słowa kierowane przez Ciebie do nas. Daj, abyśmy żyli na co dzień Słowem Bożym i nigdy nie przestali się Nim karmić….

Komentarz do Ewangelii

XXIV niedziela zwykła, 11 września 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 15, 1 – 32 Duchu Boży, przyjdź do naszych serc i działaj w nas, abyśmy czytając tekst rozważań do Ewangelii, odnaleźli w nim wskazówki dla naszego życia. Jezus poszukuje największych grzeszników, idzie do nich, jada z nimi i w ten…

Komentarz do Ewangelii

XX niedziela zwykła, 14 sierpnia 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 12, 49 – 53 Jezus przyszedł na ziemię jako prorok Boga, który obwieścił całemu światu, jak bardzo Bóg umiłował świat i ludzi. Bóg kocha każdego człowieka. Sprzeciwia się natomiast grzechowi, który rani nas i oddziela od Ojca i od ludzi….

Komentarz do Ewangelii

XVIII niedziela zwykła, 31 lipca 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 12, 13 – 21 Fragment z Ewangelii św. Łukasza, mówi nam o przestrodze jaką daje Jezus tym, którzy gromadzą sobie skarby na ziemi, a nie są bogaci duchowo przed Bogiem. W nasze ludzkie życie jest wpisane posługiwanie się dobrami ziemskimi,…

Komentarz do Ewangelii

XII niedziela zwykła, 19 czerwca 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 9, 18 – 24 Każdy z nas, czytając powyższy fragment Ewangelii, może odnaleźć w nim coś, co na pewno „poruszy” wnętrze człowieka, zauważyć inną sytuację lub kontekst przekazu w zdaniu. Słowo Boże jest ponadczasowe i w komentarzu odczytujemy treści zawarte…

Komentarz do Ewangelii

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r. Ewangelia według św. Jana 20, 19 – 23 Zmartwychwstały Pan przychodzi do uczniów, którzy są wystraszeni i zamknięci. Apostołowie boją się reakcji Żydów. Po śmierci Jezusa są przygnębieni i nie widzą sensu dalszej ewangelizacji. W ich sercach zagościł strach i lęk przed innymi ludźmi….

Komentarz do Ewangelii

2 Niedziela Wielkanocna, Święto Bożego Miłosierdzia, 3 kwietnia 2016 r. Ewangelia według św. Jana 20, 19 – 31 Duchu Święty, prosimy, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie, nasze postawy i odniesienie do Boga i do bliźnich. Aby wzmocniło w nas poczucie bycia dzieckiem Bożym i otworzyło nasze serca na światło…

Komentarz do Ewangelii

5 Niedziela Wielkiego Postu 13 marca 2016 r. Ewangelia według św. Jana 8, 1 – 11 Prowadź nas Duchu Święty w rozważaniu powyższego fragmentu Ewangelii, abyśmy odnajdywali w Słowie Bożym lekarstwo na nasze zranione dusze i ciała. Prośmy Ducha Świętego, aby Słowo Boże było dla nas balsamem…