Dział: Komentarz Słowa

Komentarz do Ewangelii

7 niedziela zwykła, 19 lutego 2017 r. Ewangelia według św. Mateusza 5, 38 – 48 Duchu Święty oświeć nasz rozum i nasze serca, abyśmy czytając ten komentarz do Ewangelii, wsłuchiwali się jeszcze bardziej w Twoje słowa, które są Duchem i Życiem. Przyjdź

Komentarz do Ewangelii

Niedziela Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2017 r. Ewangelia według św. Mateusza 3, 13 – 17 Jezus przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Poprzednik Jezusa wzbrania się przed udzieleniem chrztu Jezusowi. Wyznaje Mu, że to on potrzebuje tego sakramentu

Komentarz do Ewangelii

IV niedziela Adwentu, 18 grudnia 2016 r. Ewangelia według św. Mateusza 1, 18 – 24 Ewangelia czwartej niedzieli Adwentu opowiada o Maryi i Józefie, którzy oczekują narodzin Jezusa. Józef lękał się tego, aby zamieszkać wraz z Maryją, która była brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Komentarz do Ewangelii

XXXIV niedziela zwykła, 20 listopada 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 23, 35 – 43 Duchu Święty rozjaśnij nasz umysł, abyśmy czytając ten komentarz usłyszeli słowa kierowane przez Ciebie do nas. Daj, abyśmy żyli na co dzień Słowem Bożym i nigdy

Komentarz do Ewangelii

XXIV niedziela zwykła, 11 września 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 15, 1 – 32 Duchu Boży, przyjdź do naszych serc i działaj w nas, abyśmy czytając tekst rozważań do Ewangelii, odnaleźli w nim wskazówki dla naszego życia. Jezus poszukuje największych

Komentarz do Ewangelii

XX niedziela zwykła, 14 sierpnia 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 12, 49 – 53 Jezus przyszedł na ziemię jako prorok Boga, który obwieścił całemu światu, jak bardzo Bóg umiłował świat i ludzi. Bóg kocha każdego człowieka. Sprzeciwia się natomiast grzechowi, który

Komentarz do Ewangelii

XVIII niedziela zwykła, 31 lipca 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 12, 13 – 21 Fragment z Ewangelii św. Łukasza, mówi nam o przestrodze jaką daje Jezus tym, którzy gromadzą sobie skarby na ziemi, a nie są bogaci duchowo przed Bogiem. W

Komentarz do Ewangelii

XII niedziela zwykła, 19 czerwca 2016 r. Ewangelia według św. Łukasza 9, 18 – 24 Każdy z nas, czytając powyższy fragment Ewangelii, może odnaleźć w nim coś, co na pewno „poruszy” wnętrze człowieka, zauważyć inną sytuację lub kontekst przekazu w zdaniu. Słowo Boże jest

Komentarz do Ewangelii

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 15 maja 2016 r. Ewangelia według św. Jana 20, 19 – 23 Zmartwychwstały Pan przychodzi do uczniów, którzy są wystraszeni i zamknięci. Apostołowie boją się reakcji Żydów. Po śmierci Jezusa są przygnębieni i nie widzą sensu dalszej ewangelizacji. W

Komentarz do Ewangelii

2 Niedziela Wielkanocna, Święto Bożego Miłosierdzia, 3 kwietnia 2016 r. Ewangelia według św. Jana 20, 19 – 31 Duchu Święty, prosimy, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie, nasze postawy i odniesienie do Boga i do bliźnich. Aby wzmocniło w nas poczucie