Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Kazania

Ewangelia Miłosierdzia

Duchu Święty, pragniemy, abyś w czasie głoszonego słowa przychodził dzisiaj do nas. Ty, Który jesteś Światłością naszych serc i umysłów, oświeć nasze serca i umysły. Oświeć nas, abyśmy rozumieli Pismo Święte, abyśmy żyli według Ewangelii naszego Pana Jezusa, według Ewangelii Miłosierdzia. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy z radością wypełniali każde Słowo…

Wzięta do Nieba

Duchu Święty, dziękujemy Tobie, że nas zebrałeś dzisiaj w uroczystość Twojej Oblubienicy Maryi, która z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Prosimy, abyś pomógł nam przeżyć tę uroczystość, słuchając Słów Bożych, Słów Życia- tak jak Ona słuchała. Maryja słuchała Słowa Bożego, a przez to słuchała woli Bożej i wypełniła ją. Pomóż także…

Serce Jezusa

Niezwykłe jest to, że Pan Bóg upodobał sobie pasterzy i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Jest wiele aluzji do pasterzy, do ich życia, do owiec. Bóg porównuje proroków i nauczycieli Izraela do pasterzy. Zapowiada, że również są tacy pasterze, kapłani Starego Testamentu, którzy Jemu się nie podobają, którzy sprzeniewierzyli się swojej misji….

Wielki Nieznany

Kościół, nasza matka, jest bogaty we wspomnienia liturgiczne, w uroczystości, w święta, (…) które ubogacają jego życie i przyznam, że dla mnie jednym z najpiękniejszych dni jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Można powiedzieć, że jedne z najwspanialszych godzin Ducha Świętego, to są godziny, które przeżywamy teraz. To są godziny Ducha Świętego. To są godziny,…

Jan Paweł II – Orędownik Miłosierdzia

Wielka łaska spotkała Kościół Boży w kanonizacji Jana Pawła II. Jego życie i posługa będą dla nas nieustannym wyzwaniem, by żyć z taką wiarą i miłością, jak on żył, i wcielać spuściznę jego nauczania w naszą codzienność. George Weigel, biograf papieża, próbuje ująć jego życie na ponad tysiącu stronach…

Zaufaj Maryi

Święty Ojciec Pio powiedział takie słowa, żeby uchwycić się Maryi jako kotwicy we wszystkich zamętach i walkach tego świata (…). Dzisiaj więc możemy uchwycić się Jej przez to, że będziemy przyznawać się do Maryi, że będziemy się do Niej modlić, że będziemy Ją miłować, że będziemy również i dla Niej żyć, bo tak Bóg…

Jan XXIII wielkość pokory

Angelo Giuseppe Roncalli, bo tak naprawdę nazywał się święty papież, urodził się 25 listopada 1881 w Sotto il Monte, niewielkiej wsi położonej w Lombardii, mniej więcej na środku cholewy „włoskiego buta”. Dziś wioska, w wolnym tłumaczeniu: „Pod Górą”, zmieniła nazwę Sotto il Monte Giovanni XXIII – na cześć…

Boże Miłosierdzie

Spotykamy się dzisiaj na tej pięknej, uroczystej Mszy świętej w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Od 2000 roku, kiedy Ojciec Święty (…) Jan Paweł II ogłosił święto Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę Wielkanocną. I dzisiaj już jest 12. rocznica tego ustanowienia. Dzisiaj w całym Kościele świętujemy Boże Miłosierdzie rozciągnięte na wszystkie…

Krew Jezusa

Dzisiejsze czytania, dzisiejsza Liturgia Słowa jest wzięta z Mszy świętej, z okresu Wielkiego Postu, związanej z Maryją, jako Matką Bożą Bolesną, Bolejącą, stojącą pod krzyżem Swojego umiłowanego Syna. Dlatego Ewangelia, którą usłyszeliśmy mówi nam o Maryi, która z Janem stała u stóp krzyża, u stóp krzyża miłości, pod którym umierała miłość, na którym konał Zbawiciel,…