Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa

Święty Szarbel i jego duchowa rodzina

Przyjdź umiłowany Boże, Duchu Święty, który tam, gdzie zstępujesz, tam jest życie. Przyjdź Duchu Święty, bo pragniemy dzisiaj, kolejny raz, z wielką miłością i wiarą przyjąć dzisiejsze Słowo Życia. Przyjdź przez Maryję, Matkę Życia, Matkę Słowa Bożego. I za wstawiennictwem świętego Szarbela, który umiłował Słowo Boże, Słowo…

Komentarz do Ewangelii. XXV niedziela zwykła

20 września 2020 r.Ewangelia według św. Mateusza 20, 1 – 16a Przybądź Duchu Święty i oświeć nasze serca, abyśmy przyjmowali Słowo Boże, jako światło dla naszego życia. Niech to Słowo Życia oświetla wszelkie mroki naszych serc i umysłów. Spraw, abyśmy pokochali Słowo Boże, nieśli je…

Święty Nimatullah i święty Szarbel

Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco darów drogich. Przyjdź i daj nam wieniec zwycięstwa i szczęście bez miary, poprzez to, że będziemy słuchać i wypełniać Słowa Twoje, tak, jak Maryja.Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli…

Komentarz do Ewangelii. XX niedziela zwykła

16 sierpnia 2020 r.Ewangelia według św. Mateusza 15, 21 – 48 Wzywamy Ciebie, Duchu Święty, abyś nam towarzyszył podczas lektury powyższego fragmentu Ewangelii i wzbudzał w naszych sercach cnoty: wiary, nadziei i miłości. Niech Słowo Boga działa w nas i przemienia nasze wnętrza, i naszą codzienność.Cytowany fragment Ewangelii…

Święty Maron i święty Szarbel

Duchu Święty, natchnij nas, Ty, który jesteś Miłością i Miłosierdziem. Ty, który nieustannie zstępujesz na nas z Serca Ojca, przez Serce Jezusa. Wylewasz się na nas, biednych, grzesznych, zranionych ludzi, którzy pragniemy usłyszeć Dobrą Nowinę Jezusa i żyć nią. Nie chcemy słuchać nowin tego świata, które wywołują w nas lęk, przerażenie,…

Komentarz do Ewangelii. XVI niedziela zwykła

19 lipca 2020 r.Ewangelia według św. Mateusza 13, 24 – 43 Przyjdź Duchu Święty i osiwieć nasze serca i umysły, abyśmy czytając i rozważając fragment Ewangelii według św. Mateusza, mówiący o tajemnicy Królestwa Niebieskiego ukrytej w przypowieściach, potrafili przyjąć to słowo, aby ono w nas wydało Boże owoce.Przyjdź przez Maryję,…

Święty Szarbel i Aniołowie

Duchu Święty, który razem z Ojcem i Synem Bożym stworzyłeś Aniołów. Ty, który nauczasz nas, że Aniołowie są Twoimi wysłannikami. Przyjdź Duchu Święty i naucz nas, abyśmy głosili Ciebie wszystkim, którzy nie znają Miłosierdzia Twego, by byli jak Aniołowie ziemscy na wzór Aniołów Niebieskich. Niech to Słowo Boże pomoże nam stać się…

Komentarz do Ewangelii. XII niedziela zwykła

21 czerwca 2020 r.Ewangelia według św. Mateusza 10, 26 – 33 Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy czytali ten komentarz do Ewangelii, otwierali się na Ciebie, słuchali Twoich natchnień i według nich postępowali. Jezus kieruje Swoje słowa do Apostołów i zachęca ich, aby nie obawiali się ludzi. Żadna tajemnica, którą…

Serce Jezusa i Święty Szarbel

Przyjdź Duchu Święty, aby Twoja obecność, aby Słowa Boże, które nam dajesz, nas przemieniły. Byśmy byli tymi, którzy naśladują Jezusa we wszystkim, również w miłości, miłosierdziu, pokorze, cichości. Przyjdź Duchu Święty, aby nasza wiara w miłosierdzie Boga nie ustawała, ale rozpalała się jeszcze bardziej. Wiara, która będzie…